07-11-2017

Valg i regionerne: Lægemangel kræver, at andre tager lægens opgaver

Lægemangel i udkantsområderne gør det nødvendigt at andre faggrupper som sygeplejersker, bioanalytikere og lægesekretærer overtager nogle af lægens opgaver, mener Anders Kühnau (S). Det er op til den enkelte lægeprakis at afgøre, mener Jacob Jensen (V).

Af Niels C. Jensen, journalist

webCOLOURBOX8683023.jpg

Den 21. november er der kommunal- og regionsvalg. Valget handler blandt andet om det borgernære sundhedsvæsen. Vi har stillet de fem topkandidater seks spørgsmål. Arkivfoto: Colourbox

 

Hvordan ser du mulighederne for, at personale ansat i lægepraksis f.eks. bioanalytikere og sygeplejersker kan overtage nogle af lægens opgaver?

 

Anders Kühnau (S), Region Midtjylland:

"Der er gode muligheder for at andre fagpersoner, herunder bioanalytikere kan overtage flere af lægernes opgaver i lægepraksis. Faktisk er det efter min optik nødvendigt at det sker, hvis lægerne skal kunne løse de mange opgaver, som det forventes af dem i de kommende år - ikke mindst i en situation med lægemangel."
 

​Jacob Jensen (V), Region Sjælland:

Det må afhænge af den konkrete situation og et lægefagligt skøn. Det sker jo allerede i mange situationer, men hvordan man organiserer sig i de enkelte lægepraksis, vil jeg lade være op til dem selv at vurdere."
 

Ulla Astman (S), Region Nordjylland:

"Det ser jeg meget positivt på. Der er allerede i dag i Nordjylland mange ansatte fra andre faggrupper i almen praksis. De nye regionsklinikker som regionen nu opretter især i Hjørring og på Mors er netop med en tæt forankring til regionshospitalet, hvilket giver mulighed for at flere faggruppers kompetencer kan sættes i spil, hvor det giver faglig og kvalitetsmæssig mening. Det drejer sig om f.eks. sygeplejersker, bioanalytikere, lægesekretærer, fysioterapeuter og jordemødre."
 
"Det giver både lægen mere tid til de lægefaglige opgaver og det giver patienterne en højere kvalitet, f.eks. er fysioterapeuterne eksperter i muskel og skeletlidelser ligesom bioanalytikeren er langt mere kvalificeret til prøvetagninger og til at følge nogle typer af kronikere. Jeg tror, vi kommer til at se langt flere faggrupper i praksis i fremtiden, ikke alene for at aflaste lægerne, men i højere grad fordi det giver en højere kvalitet og bedre mening for patienterne."
 

Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstaden:

"I den mellem alle partier indgåede Aftale om Budget 2018 i Region H fremgår det, at der fortsat er brug for at udvikle og særligt fremme initiativer i praksissektoren. Region H. skal derfor aktivt indgå i udviklingsprojekter om nye samarbejdsformer i praksissektoren.
 
"Budgetaftalen er gennemgået i RMU, hvor dbio er repræsenteret. Det bedste vil derfor være at tage direkte kontakt til dbio’s repræsentant for uddybning. Da praktiserende læger er selvstændige erhvervsdrivende vil ansættelse af bioanalytikere bero på en nærmere afklaring mellem parterne."
 

Stephanie Lose (V), Region Syddanmark

"Det mener jeg er en naturlig konsekvens af lægemangel og ny overenskomst."

 

 

 Sådan gjorde vi

 
  • ​D. 31 oktober sendte vi ovennævnte fem topkandidater til posten som regionsformand seks spørgsmål via mail. De fik indtil den 6/11 kl. 12 til at svare.

 

  • Kandidaterne er valgt udfra, at de er de mest sandsynlige til at overtage formandsposten i deres region.

 

  • Regionsrådsmedlem Per Seerup (S) oplyser, at han efter aftale med Sophie Hæstorp Andersen svarer på vegne af Socialdemokraterne i Region Hovedstaden.
 
  • Bemærk; Stephanie Loses (V) svar er tilføjet efter deadline d. 7/11.
 

 Test dig selv

 

webbanner_300x250_3.gif

 

 Topkandidaterne

 

Fem udvalgte regionspolitikere har fået seks spørgsmål om fremtidens sundhedsvæsen fra Danske Bioanalytikere. 

 

sophie_haestorp_andersen-998px.jpg"Som regionrådsformand siden 2014 har jeg skabt resultater, der kræver at man både kan, vil og forlanger samarbejde," Sophie Hæstorp Andersen til Altinget.dk

web_stephanie-lose.jpg
"Jeg stiller op til regionsrådet, fordi jeg brænder for at udvikle sundhedsvæsnet, så vi får mere og bedre sundhed, og for at skabe vækst i hele Region Syddanmark," Stephanie Lose til Altinget.dk
forside-anders-kuhnau-998px.jpg

"Som far til tre børn er det, jeg ønsker mig allermest, at de skal få et godt liv og få deres ønsker opfyldt," Anders Kühnau til Altinget.dk

ulla-astman-998.jpg

"Vi behandler flere patienter end nogensinde, der er høj aktivitet, ventetider er nedbragt, kræftbehandlingen er blevet bedre, og færre dør af sygdommen," Ulla Astman til Altinget.dk

venstre-210317-1301-jacob-jensenlr.jpg
"Jeg ønsker at stå i spidsen for Region Sjælland, hvor jeg har boet og færdes hele mit liv - og som jeg har repræsenteret 12 år i Folketinget," Jacob Jensen til Altinget.dk.

LinkedIn Email Twitter