08-11-2017

Valg i regionerne: Kommuner og regioner SKAL arbejde bedre sammen

Patienten skal være i centrum. Men hvordan undgår man, at borgerne bliver kastebold mellem kommuner, almen praksis og regioner? Regionsklinikker, mener Ulla Astman (S). Føglehjemordninger, siger Anders Kühnau. Plejehoteller, foreslår Jacob Jensen (V).

Af Niels C. Jensen, journalist

webCOLOURBOX6557943.jpg

Den 21. november er der kommunal- og regionsvalg. Valget handler blandt andet om det borgernære sundhedsvæsen. Vi har stillet de fem topkandidater seks spørgsmål. Arkivfoto: Colourbox 

 

Hvordan vil du sikre sammenhæng mellem sektorerne i sundhedsvæsnet, herunder regioner, kommuner og almen praksis?

 

Jacob Jensen (V), Region Sjælland:

"Der er mange muligheder, men én er ved at lave fælles organisation, ledelse, medarbejdere og økonomi på ”mellemstationer” eller ”plejehoteller”, hvor patienterne kan være, når de udskrives fra sygehuset, men hvor de stadig er for dårlige til at kunne klare sig hjemme. De findes allerede forskellige steder, om end primært i kommunalt regi og med deraf følgende stadig megen ”kassetænkning” samt kompliceret kommunikation mellem det regionale og kommunale led samt med almén praksis."

 

Anders Kühnau (S), Region Midtjylland

"Vi skal kort sagt blive bedre til at samarbejde om løsningen af opgaver. Det vi kalder integreret sundhedsvæsen. Det kan være følgehjemordninger fra hospitalet suppleret med andre udgående funktioner i borgernes hjem fra såvel hospital som almen praksis. Her kan vi også med fordel tænke bioanalytikere i mobile ordninger ind."
 

Ulla Astman (S), Region Nordjylland

"Det sikres i høj grad gennem Sundhedsaftalerne, som vi hele tiden arbejder med og gerne vil sikre endnu tættere sammenhæng gennem. I den nordjyske region bliver der enkelte steder nu mulighed for endnu tættere samarbejde mellem sektorerne, da vi skal lave flerårige regionsklinikker bl.a. i Morsø og Hjørring kommuner."
 
"Især på Mors forventer jeg et tæt samarbejde mellem klinikken, regionshospitalet i Thisted og Morsø Kommune. Hvor udgangspunktet vil være sammenhængende patientforløb og samarbejde om og med patienterne, i langt højere grad end vi ser i dag. Det vil være en mulighed for at smide de til tider snærende sektorgrænser til side og arbejde ud fra det som giver mening for patienten."
 

Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstaden:

"I Region H kan vi glæde os over at have et godt samarbejde med såvel kommunerne, som med almen praksis. Et samarbejde, der helt grundlæggende bygger på inddragelse allerede på embedsmandsplan. Derved er de kommunale embedsmænd og de faglige repræsentanter for PLO inddraget så tidligt i regionens administrative behandling, at samarbejdsvanskeligheder forebygges. Se gerne resultaterne i Midtvejsstatus for Sundhedsaftalen. Om den aktuelle fremtidige situation kan der d.d. henvises til den beskrevne proces fra møderne i Udvalget for tværsektorielt samarbejde."
 

Stephanie Lose (V), Region Syddanmark

"Ved en målrettet prioritering af arbejdet med et nære sundhedsvæsen. Sundhedsaftaler gør det ikke alene. Vi skal også rykke sammen på en helt anden måde. Vi arbejder f.eks. med at afprøve fælles ledelse, deleansættelser, samdrift osv. Det tror jeg på, er vejen frem."
 

I Nordsjælland er man pt. i gang med et projekt kaldet ”Tværsektoriel stuegang”, hvor et udekørende team fra hospitalet ugentlig besøger kommunes sundhedspladser. Hvad mener du, at perspektiverne er i det?

 

Jacob Jensen (V), Region Sjælland:

"Jeg kender ikke projektet, men ud fra projektets titel og korte beskrivelse vil det være interessant at høre nærmere. Det er for mig én af hovedprioriteterne i den kommende valgperiode, at samarbejdet mellem kommuner og region styrkes, så mennesket kommer før systemet og ikke omvendt. Jo mere samarbejde, desto bedre kvalitet i et sammenhængende sundhedstilbud." 
 

Anders Kühnau (S), Region Midtjylland:

"Projektet flugter fint med mine tanker om mere samarbejde imellem fagpersoner fra de forskellige sektorer i borgerens eget hjem. I Region Midtjylland har vi gode erfaringer med såkaldte opfølgende hjemmebesøg, som kan have samme eller en lignende funktion."
 

Ulla Astman (S), Region Nordjylland:

"Jeg kender desværre ikke projektet fra andet end omtale, men synes, det ser spændende ud. Regionerne har i dag alt i alt over 200 udgående team/funktioner fra landets hospitaler til borgernes hjem. Jeg synes det er en rigtig retning at arbejde i, således at der er et tæt samarbejde sektorene imellem. Det giver et tæt indblik i hinandens opgaver, muligheden for at lære af hinanden og hele tiden løfte indsatsen til gavn for den enkelte patient."
 
"I Nordjylland har mange kommuner placeret udskrivningskoordinatorer på sygehusene. Det giver også et godt samarbejde om den opfølgning mv. der skal ske for mange patienter, og det giver ikke mindst et mere sammenhængende forløb og udskrivningssamtaler, hvor de relevante sektorer kan være tilstede sammen med patienten og pårørende, så vi kan finde løsninger, der svarer til den enkeltes behov."
 

Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovestaden:

"Det er socialdemokratiet og øvrige regionspolitikere, der har givet opbakning til projektet. Vi glæder os over, at det er kommet op at stå og vi ser frem til at høre om erfaringerne fra projektet."
 

Stephanie Lose (V), Region Syddanmark

Jeg tror først og fremmest det er de praktiserende læger, der løser en stor opgave i borgernes dagligdag, når de har brug for lægehjælp, men ikke er indlagt. Men til gengæld synes jeg, at sygehusene kan og skal blive bedre til at være tilgængelige for samarbejde med de praktiserende læger.

 

 Sådan gjorde vi

 
  • ​D. 31 oktober sendte vi ovennævnte fem topkandidater til posten som regionsformand seks spørgsmål via mail. De fik indtil den 6/11 kl. 12 til at svare.

 

  • Kandidaterne er valgt udfra, at de er de mest sandsynlige til at overtage formandsposten i deres region.

 

  • Regionsrådsmedlem Per Seerup (S) oplyser, at han efter aftale med Sophie Hæstorp Andersen svarer på vegne af Socialdemokraterne i Region Hovedstaden.

 

  • Bemærk; Stephanie Loses (V) svar er tilføjet efter deadline d. 7/11.
 

 Topkandidaterne

 

Fem udvalgte regionspolitikere har fået seks spørgsmål om fremtidens sundhedsvæsen fra Danske Bioanalytikere. 

 

sophie_haestorp_andersen-998px.jpg"Som regionrådsformand siden 2014 har jeg skabt resultater, der kræver at man både kan, vil og forlanger samarbejde," Sophie Hæstorp Andersen til Altinget.dk

web_stephanie-lose.jpg
"Jeg stiller op til regionsrådet, fordi jeg brænder for at udvikle sundhedsvæsnet, så vi får mere og bedre sundhed, og for at skabe vækst i hele Region Syddanmark," Stephanie Lose til Altinget.dk
forside-anders-kuhnau-998px.jpg

"Som far til tre børn er det, jeg ønsker mig allermest, at de skal få et godt liv og få deres ønsker opfyldt," Anders Kühnau til Altinget.dk

ulla-astman-998.jpg

"Vi behandler flere patienter end nogensinde, der er høj aktivitet, ventetider er nedbragt, kræftbehandlingen er blevet bedre, og færre dør af sygdommen," Ulla Astman til Altinget.dk

venstre-210317-1301-jacob-jensenlr.jpg
"Jeg ønsker at stå i spidsen for Region Sjælland, hvor jeg har boet og færdes hele mit liv - og som jeg har repræsenteret 12 år i Folketinget," Jacob Jensen til Altinget.dk.

LinkedIn Email Twitter