16-11-2017

Pensionsselskaber kritiseres for penge i skattely

Dagbladet Politiken har sat fokus på såkaldte skattely-lande. En lang række pensionsselskaber, heriblandt PKA, bliver kritiseret for at have penge i såkaldte skattely. PKA afviser og påpeger, at medlemmerne betaler op til 60-70% i skat af investeringerne

Af Niels C. Jensen, journalist

pka-billede-til-nyheder_med-payoff.jpg

PKAs investeringer skal beskattes i tre led. Selskabsskat lokalt, hvor der investeres, PAL-skat i Danmark og medlemmernes indkomstskat i Danmark.

 
Politiken har i en række artikler sat fokus på forskellige konstruktioner, der ifølge Politiken foregår via skattely. I avisen bliver en lang række pensionsselskaber kritiseret, heriblandt PKA, for at have penge i såkaldte skattely. 

Ifølge PKA betaler medlemmerne op til 60-70% i skat af investeringerne. PKA oplyser, at en del fonde og selskaber er registreret på f.eks. Cayman Island for at sikre en optimal administrativ praksis og et sæt lovregler, som alle globale investorer kan tilslutte sig.
 

- Hvorfor skal PKA investere i fonde og selskaber på fx Cayman Island, det er da et dansk pensionsselskab?

"Ja, PKA er et dansk pensionsselskab, men investerer globalt. Når PKA investerer via en kapitalfond er det med andre internationale investorer, og der er det en fordel at finde et land, hvor der er et ens sæt regler og love, som alle investorer kan tilslutte sig," siger Thomas B. Knudsen, pressechef i PKA og fortsætter:
 
"Årsagen til at enkelte fonde eller selskaber er registreret på fx Cayman Island sker ikke for at skatteunddrage, men i høj grad for ikke at blive beskattet i endnu et led, hvilket ville umuliggøre mange investeringer i især udviklingslande. For en investor som PKA er det skattemæssigt ligegyldigt, om den pågældende kapitalfond er struktureret på Cayman Island eller i Danmark, og PKA drager ikke nogen skattefordel ved konstruktionen."

 

Betaler skat i tre led

”Det er vigtigt at understrege, at PKA’s medlemmer betaler samme skat ved investeringer foretaget gennem en fond indregistreret i fx Cayman Island, som hvis investeringen var foretaget direkte fra Danmark,” skriver PKA i en pressemeddelelse. Ifølge Politiken har PKA penge i Guernsey, Jersey, Bermuda og Cayman Islands.

 

”Der er altså ikke tale om skatteunddragelse ved at investere via Cayman Island men en effektiv organisering af investeringerne. Hermed sikres endvidere, at PKA’s medlemmer betaler skat i tre led, og at PKA kan foretage udenlandske investeringer sammen med globale investorer”.
 

PKA’s skattepolitik er konstrueret således, at der betales skat i tre led:

  1. De selskaber, som PKA investerer i, betaler selskabsskat i det land, de opererer i – typisk ca. 10-15%
  2. PKA betaler PAL-skat til den danske stat – 15% 
  3. PKA's medlemmer betaler indkomstskat af pensioner fra PKA – 40%
Når der investeres via fx Cayman Island er det for at sikre, at PKA’s medlemmer kun skal betale skat i tre led.
 Kilde: PKA
 

 PKA og skat

 

​1) PKA’s tilrettelæggelse af investeringer og skattestruktur skal sikre, at PKA’s ageren er i overensstemmelse med national lovgivning i de lande, hvor PKA investerer.

 

2) at skattepligten af PKA’s investeringer kun foretages i lande, hvor der er en international anerkendt lovgivning eller praksis for skatter, regnskabsaflæggelse, selskabsret og transparens .
 
3) PKA agerer med fuld åbenhed i forhold til skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder.
 
Kilde: PKA
LinkedIn Email Twitter