08-06-2018

God integration findes i hverdagen på laboratoriet

I dag afholder statsminister Lars Løkke Rasmussen integrationstopmøde på Marienborg. FTF, som dbio er en del af, er med til topmødet. Fra en række bioanalytikere lyder det, at man bør behandle mennesker ens uanset om de hedder Lis, Fatima, Ahmed el. Helle

Af Niels C. Jensen, journalist

DBIO490_web.jpg   

Hvis man sammenligner bioanalytikerfaget med sygeplejerskerne er det meget tydeligt, at nydanskere er bedre repræsenteret blandt laboratoriefolket. Hver 4. nyuddannet bioanalytiker er nydansker, hver 10. sygeplejerske er det samme (2017). Foto: Susan El-Chal​

 
Hver fjerde nyuddannede bioanalytiker i 2017 var nydansker, og blandt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i dbio kommer der stadig flere med anden etnisk baggrund.

Ude på sygehuslaboratorierne er der godt gang i integrationen, og derfor bør politikerne få øjerne op for, hvad der sker ude i virkeligheden, mener bioanalytiker Rita Hansen:

”Vi skal behandle vores kolleger ens uanset om de hedder Lis, Fatima, Ahmed eller Helle. Vi skal møde dem med åbenhed og nysgerrighed uanset om de faster i 18 timer på grund af ramadanen eller 2 dage om ugen på grund af 5-2 kuren. Alt andet er jo bare politisk spin,” siger hun.

Rita Hansen er tillidsrepræsentant på afdelingen Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital, hun har pt. ingen faste kollegaer, der har anden etnisk baggrund, men er løbende i kontakt med studerende med mange forskellige baggrunde.
 

Det faglige er i fokus

Susan El-Chal er pt. i klinisk uddannelse (praktik) på Transfusionscentret ved Næstved Sygehus, hun oplever, at integrationen og samarbejdet fungerer på laboratoriet, fordi man som kolleger har respekt hinandens forskelligheder og kultur - og fokus på arbejdet:
 
”Vi har alle sammen en hvid uniform på, og vi laver det samme. Jeg har bare et hvidt stykke stof om hovedet. Det faglige er i fokus. Vi respekterer hinanden om man er brun eller hvid, bærer tørklæde eller ej,” siger hun.
 
Susan El-Chal går på 6. semester på Professionshøjskolen Absalon i Næstved, hun er i øvrigt muslim og bærer tørklæde.
 

”Integration er ikke et issue”

Bioanalytikerunderviser Solveig Rosendahl mener ligeledes ikke, at integration er et problem, men en del af hverdagen.
 
”I min kontekst på laboratoriet har kollegerne og studerende et navn, og vi behandler dem som individuelle individer med hver deres forcer og udfordringer uanset etnicitet,” siger hun. Solveig Rosendahl er uddannelseskoordinator på Transfusionscentret ved Næstved Sygehus, og har både kollegaer og studerende med anden etnisk baggrund.
 
”Integration er slet ikke et issue. Vi gør ikke noget specielt, andet end at behandle alle som ligeværdige kolleger/studerende.”
 

Integrationstopmøde på Marienborg

Danske Bioanalytikere har efterlyst bioanalytikerenes ideer og erfaringer med god integration i forbindelse med, at statsminister Lars Løkke Rasmussen har inviteret til integrationstopmøde. FTF, som dbio er en del af, skal med til topmødet, som afholdes på Marienborg fredag den 8. juni.
 
"Formålet med topmødet er at indhente inspiration og udveksle idéer til, hvordan vi bedst muligt kan understøtte en styrket integration. Fokus er beskæftigelse, uddannelse og arbejdsmiljø. Forslag til initiativer i forhold til kvinder med indvandrerbaggrund også meget velkomne,” fremgår det af invitationen fra statsministeren. 
​​
 

 Rettelse

 
​​8/6-2018: Foto udskiftet. Det tidligere arkivfoto overholdt ikke hygiejnereglerne for lange ærmer i sundhedsvæsnet, og var derfor misvisende.
LinkedIn Email Twitter