14-11-2018

Fagforeningsrepræsentant i 2018: Agenter for fællesskab og samarbejde

Beta

Hvilken (hoved)rolle skal dbio’s tillids-, fællestillids- og arbejdsmiljørepræsentanter spille fremover? Efter et kæmpe analysearbejde ligger der nu en profil på ”fremtidens repræsen- tant”.

Af Helle Broberg Nielsen, journalist

Fremtidens TR.jpg
De skal både kunne låne en empatisk skulder i en overspændt situation og kende paragrafferne omkring sygefravær, overtid og afskedigelse. Og så skal de kunne gøre faget og faggruppen synlig og slag- kraftig på arbejdspladsen. Såvel i fredstid som når der er fusioner og nedskæringer på dagsordenen. Repræsentanterne.

De er dbio’s stærkeste kort i forhold til at sikre sunde og udviklende arbejdsforhold, og nu skal de klædes bedre på til opgaven. Opgaverne! For det er netop ikke så lidt, der er at tage sig af for tillids-, fællestillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på det mo- derne arbejdsmarked. Det er baggrunden for, at dbio siden 2014 har arbejdet intenst på at afdække og analysere sig frem til, hvordan dbio skaber den bedst mulige ud- dannelse for foreningens og fagets agen- ter ude på arbejdspladserne.

Afsættet var et oplæg og en workshop på kongressen i 2015, som netop havde titel og tema om ”Fremtidens repræsentant”. Hovedbestyrelsen har siden søsat en grundig proces med medlemsinddragelse på alle leder og kanter. Der har været af- holdt fokusgruppeinterviews og udsendt
spørgeskemaer.
 
Holdt flere oplæg og afholdt flere workshops. Forventninger, krav, opgaver og roller er blevet diskuteret blandt repræsentanterne, blandt lederne og blandt underviserne.
 

Kortlagt kompetencer

Der er nu blevet præsenteret en såkaldt kompetenceprofil – en oplistning af de egenskaber, medfødte eller tillærte, en repræsentant gerne bør besidde. Listen er lang, men er ikke en tjekliste; den skal
snarere opfattes som et menukort, der kan inspirere og motivere til udvikling for den enkelte, der arbejder på sine kollegers mandat.
 
En vigtig pointe er, at den fællesmæng- de af egenskaber, kompetencer og opgaver, som alle type repræsentanter deler, er voksende. Derfor ligger det også lige for, at se på, hvordan dbio kan tilrettelægge den organisatoriske uddannelse, således at synergierne mellem de forskellige typer af repræsentanter understøttes endnu bedre i fremtiden.
 
dbio vil i 2019 arbejde med en revision af den organisatoriske uddannelse.
 
 

 Repræsentanten

 

Overordnede kompetencer, som alle repræsentanter bør have eller udvikle, er:

  • relationelle  kompetencer
  • strategiske kompetencer
  • kommunikative   kompetencer
  • repræsentantfaglige kompetencer
  • forhandlingskompetencer.
LinkedIn Email Twitter