Dialogspil - tal om det, som er svært

Danske Bioanalytikere har sammen med forsker og organisationskonsulent Mille Mortensen udviklet et dialogspil, der har til formål at understøtte udvikling af psykologisk sikkerhed på arbejdspladsen og opbygge tillid.

Billede.jpg

Stærke arbejdspladsfællesskaber er nøglen til at sikre at trivslen er høj, arbejdet opleves meningsfuldt og at arbejdsopgaverne løftes med faglig høj kvalitet.

Al forskning peger på, at hvis der skal opbygges stærke arbejdspladsfælleskskaber, så skal der arbejdes med tillid og opbygges psykologisk sikkerhed. Psykologisk sikkerhed handler om, at vi kan dele tvivl, kan komme med nye ideer og at vi ikke har snakken i krogene.


Opbyg tillid - men hvordan?

Langt de fleste af os kan godt mærke, når vi ikke trivses i arbejdet. Det kan være svært at sige det højt og betro os til f.eks. en kollega, en leder eller en tillidsvalgt. Vi deler det i stedet ofte med vores nærmeste i privatlivet. 

Udfordringen er, at vores nærmeste ikke kan forandre noget for os i arbejdslivet. En mere holdbar løsning er, at vi finder modet til at dele vores oplevelser med hinanden på arbejdspladsen. 

Dialogspil

Vi har i dbio derfor udviklet et dialogspil, der har til formål at:

a) Hjælpe jer til at få indsigt i, hvad og hvornår I oplever tillid på jeres arbejdsplads.

b) Understøtte at I udvikler mere tillid på jeres arbejdsplads.

c) Udvikle en fælles indsigt i, HVAD der kan være svært og dermed kræver mod for jer at tale om på jeres arbejdsplads.

Kom godt igang

Dialogspillet bør igangsættes på arbejdspladsen af ledelsen sammen med AMiR og/eller TR. Læs nedenstående introduktion grundigt inden I går i gang.


DIALOGSPIL TIL PRINT

Spillekortene kan printes og kan tages i brug med det samme. For et mere professionelt udtryk, kan I laminere kortene. 
 
Inden I går igang med dialogspillet, er det vigtigt at personanelet får en god introduktion til, hvorfor det er vigtigt at sætte tillid på dagsordenen. Derfor har dbio udarbejdet en Power-Point, som I som ledelse, TR og/eller AMiR kan præsentere for de ansatte for at sætte en god ramme.
Under hvert slide er der en uddybende hjælpetekst.
 
For mere information eller spørgsmål til spillet kontakt:
 

Sanne Jensen

Arbejdsmiljøkonsulent, dbio's sekretariat
tlf. 4422 32514422 3251
 

 Dialogspil - tal om det, som er svært - Jørgen Clevin

 
LinkedIn Email Twitter