04-10-2019

Her er de: Vinderne af dbio's bachelorpris 2019

De første vindere af dbio's nystiftede bachelorpris er fundet. 1. prisen går til et projekt, der har fokus på et højaktuelt emne, nemlig antibiotikaresistente patogener, som har store konsekvenser for både patienter, sundhedsvæsen og samfund.

Af Niels C. Jensen, journalist

​​​​​​Aarhus_web.jpg

Heidi Bliddal, Ida Strandborg og Lena Jakobsen fra VIA University College vinder 1. prisen i dbio's bachelorpris for deres projekt: Screening for carbapenemase-producerende Enterobacterales.
 
"Den faglige kvalitet er helt i top, og projektet har fokus på et højaktuelt emne, nemlig antibiotikaresistente patogener, som har store konsekvenser for både patienter, sundhedsvæsen og samfund. Undersøgelsen viser med al tydelighed, hvor stor betydning bioanalytisk diagnostik har for borgere og patienter, og problemstillingen er yderligere perspektiveret af WHO-rapporter og isolationsomkostninger for både patienter og sundhedsvæsen," siger Martina Jürs, formand for Danske
Bioanalytikere.
 
Med 1. prisen følger 5000 kr.

glostrup_web.jpg
 
2. prisen går til Julie Lindegaard Vestphael og Mie Ringmann Andersen fra Københavns Professionshøjskole med deres projekt: Optimering af en 18F-FE-PE2I scanning samt undersøgelse af tidspunktet for den optimale specifikke bindingsratio for 18F-FE-PE2I.
 
"Den faglige kvalitet er særdeles høj, og projektet tager afsæt i en klinisk beskrivelse af Parkinson sygdom og dens betydning for scanningskvalitet, herunder gener for patienten. Relevansen og perspektiverne ved problemstillingen fremgår klart, og gruppens undersøgelse påviser, hvor vigtig bioanalytikernes arbejde er på det nuklearmedicinske fagområde. Det er også et modigt eksperiment, for de studerende kunne ikke vide på forhånd, om de ville få interessante og brugbare resultater," udtaler Martina Jürs.
 
Med 2. prisen følger 3000 kr.
 

Hent abstrakts, projekter og læs meget mere på dbio.dk/bachelorpris.​​

LinkedIn Email Twitter