29-07-2019

"Velkommen til 445 nye studerende"

I kan glæde jer, siger næstformand Katja Wienmann Bramm. Alle fem bioanalytikeruddannelser har fuldt hus.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør
 
katja.jpg
 
Næstformand i Danske Bioanalytikere Katja Wienmann Bramm er glad:
 

"Ligesom mange andre var jeg spændt på, hvordan optagelsestallene til bioanalytikeruddannelserne så ud i år. Det var rigtigt dejligt at kunne konstatere, at der er så stor interesse for at uddanne sig i vores fag."

 

"Alle de fem uddannelser har kunnet besætte alle studiepladser, til trods for mindre nedgang i antallet af ansøgere på fire af de fem uddannelser. Hvilket formentlig skyldes de små ungdomsårgange. Jeg vil byde alle jer nye studerende velkomne til et fag, hvor I skal kunne balancere mellem de intellektuelle og de menneskelige kompetencer. Mellem naturvidenskab og forståelse for de patienter, I vil komme i kontakt med.  I kan glæde jer til tre et halvt forrygende og udfordrende år," siger hun.

 

Udklip_ansøgere.PNG

Antallet af ansøgere til bioanalytikeruddannelsen 2018 og 2019. Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

  

Boom i Århus

"VIA i Århus har jo i år fået ekstraordinært mange ansøgere. Hele 44,4 procent flere med 1. prioritet  i forhold til 2018. Måske skyldes det, at VIA i år udbyder en ny fleksibel on-line uddannelse, som unge der fx ønsker at blive boende i Nordjylland, mens de læser, kan vælge. Nordjylland har jo helt særlige udfordringer med at rekruttere og fastholde bioanalytikere. Jeg håber meget, at den nye on-line uddannelse er med til løse problemet."

  

Kalundborg er populær 

"Jeg er også glad for her ved anden optagelsesrunde at konstatere, at behovet for uddannelsen i Kalundborg rent faktisk er der. Uddannelsen er populær, det viser både ansøgertal og optagelseskvotient.

Jeg glæder mig til at møde alle de nye studerende ved intro til dbio i september og oktober."  

Se årets optagelsestal hos Uddannelses- og Forskningsministeriet​. ​​​

LinkedIn Email Twitter