06-11-2017

Valg i regionerne: Ideen om laboratoriebussen vinder land

"Spændende tiltag", "noget vi skal have undersøgt i Nordjylland", "burde udbredes til hele Sjælland." Det mobile laboratorium fra Køge er et hit. Den 21. november er der kommunal- og regionsvalg. Valget handler blandt andet om sundhed.

Af Niels C. Jensen, journalist

WEB_Bax-Lindhardt-valgplakater_scanpix.jpg

Den 21. november er der kommunal- og regionsvalg. Valget handler blandt andet om det borgernære sundhedsvæsen. Vi har stillet de fem topkandidater seks spørgsmål. Arkivfoto: Henrik Petit.

 

I Køge og Solrød kommuner driver man i samarbejde med Region Sjællænd en laboratoriebus, som rykker diagnostikken ud til borgerne. Er det en ide, du vil arbejde for i din region?

 

Jacob Jensen (V), Region Sjælland:

"Ja, absolut. Erfaringerne fra Køge og Solrød er meget positive, hvorfor det er oplagt at få det bredt mere ud i resten af Region Sjælland."
 

Ulla Astman (S), Region Nordjylland:

"Jeg synes, det er et spændende og interessant initiativ, som er taget med laboratoriebussen, og den kan jeg se perspektiver i. Ikke mindst i en region som den nordjyske, hvor der er mange landområder, og de mindre solopraksis forsvinder. Jeg vil meget gerne få undersøgt mulighederne for en lignende ordning her i regionen, og om der er mulighed herfor indenfor en fornuftig økonomisk og kvalitetsmæssig ramme."
 

Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstaden:

"Laboratoriebussen er med socialdemokratiske øjne et spændende tiltag og har derfor været drøftet med dbio i Region H, såvel ved møde i Østbanegade som i Nørregade. Ved løse kontakter med dbio’s landsformand er laboratoriebussen også drøftet."
 

Anders Kühnau (S), Region Midtjylland

"Jeg synes ordningen er interessant og vil ikke afvise at indføre den i Midtjylland, men som udgangspunkt mener jeg, at vores ordning med mobile bioanalytikere er et godt alternativ, som også med fordel kan udvides."
 

Stephanie Lose (V), Region Syddanmark

"Vi har allerede en ordning, hvor man kan rykke ud og tage blodprøver. Vi tester også mobil røntgen. Jeg er generelt åben overfor den slags ordninger."
 

Hvordan vil du sikre, at immobile og ældre patienter får taget de nødvendige blodprøver i høj kvalitet?

 

Jacob Jensen (V), Region Sjælland:

"En mulighed er f.eks. at udvide ordningen med mobilt laboratorium, som Region Sjælland allerede har igangsat et par steder i regionen i samarbejde med kommunerne."

 

Ulla Astman (S), Region Nordjylland:

"Det vil jeg gøre ved, at vi fortsætter det tætte samarbejde med kommunerne om at løse opgaverne fx gennem at kommunale sygeplejersker kan tage flere prøver, som vi kender det fra fx Sundhedshuet i Nykøbing Mors. Og ved at lade udgående teams enten fra sygehuset eller paramedicinere tage prøverne i eget hjem. Vi har allerede kørt ordninger, hvor paramedicinerne tager prøver i borgerens eget hjem. Det skal naturligvis sikres at kvaliteten er i orden."

 

Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstaden:

"Den sundhedsperson, som beslutter, at prøverne skal tages, vil sikre, at prøvernes kvalitet er i orden. Derefter kan der være en logistisk udfordring med at bringe prøven fra stedet til analysestedet. Derfor har Region H i dag et velfungerende afhentningssystem og med Danske Regioners fælles transportlogistiksystem, der forventes igangsat i 2020, er målet en endnu bedre logistik af f.eks. blodprøver."

 

Anders Kühnau (S), Region Midtjylland 

"Immobile borgere tilbydes i Region Midtjylland i betydeligt omfang besøg af vores regionsdækkende ordning med mobile bioanalytikere. Det sker også, at borgere ledsages til hospitalet for at få foretaget blodprøver. Endelig foretages en del blodprøver i regi af almen praksis." 

 

Stephanie Lose (V), Region Syddanmark 

Region Syddanmark og de 22 kommuner har indgået en rammeaftale om blodprøvetagning i eget hjem - hvor den regionale bioanalytiker-ordning rykker ud - hvis man ikke er i stand til at tage til almen praksis eller andet blodprøvetagningssted.

 

 Sådan gjorde vi

 
  • ​D. 31 oktober sendte vi ovennævnte fem topkandidater til posten som regionsformand seks spørgsmål via mail. De fik indtil den 6/11 kl. 12 til at svare.

 

  • Kandidaterne er valgt udfra, at de er de mest sandsynlige til at overtage formandsposten i deres region.

 

  • Regionsrådsmedlem Per Seerup (S) oplyser, at han efter aftale med Sophie Hæstorp Andersen svarer på vegne af Socialdemokraterne i Region Hovedstaden.

 

  • Bemærk; Stephanie Loses (V) svar er tilføjet efter deadline d. 7/11.
 

 Test dig selv

 

webbanner_300x250_3.gif

 

 Topkandidaterne

 

Fem udvalgte regionspolitikere har fået seks spørgsmål om fremtidens sundhedsvæsen fra Danske Bioanalytikere. 

 

sophie_haestorp_andersen-998px.jpg"Som regionrådsformand siden 2014 har jeg skabt resultater, der kræver at man både kan, vil og forlanger samarbejde," Sophie Hæstorp Andersen til Altinget.dk

web_stephanie-lose.jpg
"Jeg stiller op til regionsrådet, fordi jeg brænder for at udvikle sundhedsvæsnet, så vi får mere og bedre sundhed, og for at skabe vækst i hele Region Syddanmark," Stephanie Lose til Altinget.dk
forside-anders-kuhnau-998px.jpg

"Som far til tre børn er det, jeg ønsker mig allermest, at de skal få et godt liv og få deres ønsker opfyldt," Anders Kühnau til Altinget.dk

ulla-astman-998.jpg

"Vi behandler flere patienter end nogensinde, der er høj aktivitet, ventetider er nedbragt, kræftbehandlingen er blevet bedre, og færre dør af sygdommen," Ulla Astman til Altinget.dk

venstre-210317-1301-jacob-jensenlr.jpg
"Jeg ønsker at stå i spidsen for Region Sjælland, hvor jeg har boet og færdes hele mit liv - og som jeg har repræsenteret 12 år i Folketinget," Jacob Jensen til Altinget.dk.

LinkedIn Email Twitter