29-11-2017

Neurofysiologiassistenter og bioanalytikere i parløb i Odense

Er man en belastning, når man skal læres op af en kollega fra en anden faggruppe? Og er der overhovedet nogen, der ser, hvor travlt vi har med både at passe vores eget arbejde og lære nye kollegaer op?  På OUH fandt to faggrupper sammen nye løsninger.

Af Kirsten Weis, journalist
20171030 - bioanalytiker 006.jpg 

​”Oplæring fylder meget. Den tager tid, og i starten var der ikke sat tid nok af til den. Det er blevet bedre nu”, siger neurofysiologiassistent Britt Karstensen (tv.). ”Jeg synes faktisk, vi er i stand til ikke at tænke i to grupper nu. Vi tænker i kollegaer,” siger bioanalytiker Mette Servé. Foto: Jens Wognsen

 

Hvem var her først?

Det kan godt være, at spørgsmålet ikke blev stillet på præcis den måde. Men et eller andet sted var det det, der rungede i baggrunden, når arbejdsmiljøet på Neurofysiologisk Afsnit, Afdeling N på Odense Universitetshospital var til diskussion.
 
For selv om alle vil det bedste, er dygtige og engagerede og omsorgsfulde over for patienterne, så er det ikke altid lige let at opbygge en ny kultur – hvor to faggrupper med stærke faglige identiteter skal lære at samarbejde. Og den ene faggruppe oven i købet skal oplære den anden. Mens man selv som faggruppe langsomt fases ud.
 

Frustrationer og udfordringer​

”I min gruppe har der nok indimellem været en oplevelse af, at opgaverne ikke blev ligeligt fordelt, men at vi, neurofysiologiassistenterne, kom til at løfte de tunge opgaver, samtidig med at vi skulle oplære bioanalytikerne."
 
"Når der er pres på de tunge undersøgelser, som fx EEG, og man samtidig står med en kollega, der skal oplæres, kommer man let til at føle, at man ikke gør sit arbejde ordentligt. Det bliver forjappet og svært at give en ordentlig oplæring. Og samtidig er man i tvivl om, om det overhovedet bliver bemærket og anerkendt, at vi oplærer andre, samtidig med at vi har travlt med at passe vores arbejde?”
 
Sådan beskriver neurofysiologiassistent og tillidsrepræsentant for de ti neurofysiologiassistenter på afdelingen, Britt Karstensen, en del af de frustrationer – og udfordringer – som afdelingen gennem de senere år har taget livtag med.
 

Bioanalytikerne skal tage over i fremtiden 

For i 2013 trådte bioanalytikerne ind på det domæne, der hidtil havde været forbeholdt neurofysiologiassistenterne.
 
Og læg så hertil, at den ene faggruppe, nemlig neurofysiologiassistenterne, oven i købet i første omgang skal oplære de nye kollegaer i undersøgelser af patienter med sygdomme i nervesystemet og musklerne – samtidig med at de ved, at netop bioanalytikerne en dag ude i fremtiden kommer til at overtage arbejdet.
 
”Man kunne da godt føle sig som ikke helt velkommen indimellem. Og det er også tidskrævende at blive lært op. Man kan være usikker og føle sig som en belastning. Og hvornår er man egentlig færdig med sin oplæring? Det er en proces, hvor man hele tiden skal lære noget undervejs”, siger Mette Servé, der er bioanalytiker og arbejdsmiljørepræsentant – og dermed del af den forandring, som for alvor trådte ind ad døren for fire år siden.
 

Ned med sygefraværet

Året efter, i 2014, trådte også Bente Tøt, afdelingsbioanalytiker og del af ledelsen ind ad døren. Til en afdeling, hvor sygefraværet lå på 13,4 procent.
 
I dag ligger det langt under. I 2016 på 8,2 procent og i den første del af 2017 røg det ned på 4,6 procent. Men sygefraværsstatistikken afspejler, at afdelingen har været gennem nogle turbulente omstillingssår, som man løbende har søgt hjælp til.
 
F.eks. i form af temadag om det gode samarbejde og arbejdet med at etablere en anerkendende og udviklende feedbackkultur og forebyggelse af mobning. Og i foråret 2017 satte man gang i en proces, hvor man med ekspertrådgivning fra Roskilde Universitet, RUC, fik præciseret både udfordringen med at skabe en ny fælles kultur og bud på, hvordan man vil arbejde med den fremover.
 

Føle sig ramt og truet​

”I min første måned her havde jeg både en grædende bioanalytiker siddende på kontoret og en opsigelse fra en anden. Jeg kan sagtens forstå, at man kan føle sig ramt og truet som faggruppe, når man godt kan se, at på et tidspunkt er her ikke flere af ens faggruppe."
 
"Og jeg kan sagtens forstå, at det kan være svært at skabe en ny samarbejdskultur. I dag oplever jeg, at vi står et helt andet sted. Selv om elastikken også trækkes lidt tilbage indimellem”, siger Bente Tøt.​
 
 
 
 

 Ekspertrådgivning

 
  • Udklip_psykiskarbmiljo.PNGDanske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har aftalt at tilbyde ekspertrådgivning og inspiration om psykisk arbejdsmiljø til de regionale arbejdspladser i samarbejde med fire udbydere.
  • De fire udbydere er: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, RUC, CBS og NIRAS.
  • Parterne udgiver i anledning af den europæiske arbejdsmiljøuge en række artikler, der formidler erfaringer og resultater som er opnået på de regionale arbejdspladser. Artiklen her på siden er en af disse.

​​

Relaterede sider

 

 Neurofysiologisk afsnit

 

På neurofysiologisk afsnit OUH er ansat

  • 6 bioanalytikere
  • 11 neurofysiologi-assistenter
  • 3 overlæger
  • 4 fagområdelæger (neurologer under uddannelse til neurofysiologer)
  • 2-3 hoved-uddannelseslæger (læger under uddannelse til neurologer) 
  • 3 sekretærer
  • 2-3 tilknyttede ingeniører(som er en del af Multidiciplinært team i Medicoteknik).

Kilde: Bente Tøt, afdelingsbioanalytiker
LinkedIn Email Twitter