10-09-2018

Næstved lærer Slagelse at tage blodprøver på børn

I maj flyttede føde- og børne- og neonatalafdelingen fra
Næstved til Slagelse Sygehus. Bioanalytikerne i Næstved har lært deres kolleger i Slagelse op i den krævende opgave at tage blodprøver på børn. Det har skabt en ny samhørighed

Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør

Slagelse0055.jpg

At tage  blodprøver på en neonatal baby i en kuvøse er en krævende opgave. Her er det Alice Anker fra Næstved og Ulla Termansen  fra Slagelse, der viser, hvordan det gøres til ære for fotografen. Foto: Sine Fiig

 

Når man har held til at berolige  et skrækslagent barn  og endog få et smil fra barnet, så er det ’yes – det lykkedes!’” siger Ulla Termansen.


Hun er kontaktbioanalytiker for den nyåbnede neonatalafdeling på Slagelse Sygehus og en af indtil videre 20 ud af 72 bioanalytikere, som er blevet lært op i at tage blodprøver på børn. Også på de bittesmå i kuvøserne.


Som led i regionens sygehusplan blev børne- og neonatalafdelingen den 15. maj flyttet fra Næstved til Slagelse Sygehus. Dermed rykkede også opgaven med at tage blodprøver på børn, som kræver både særlig viden, praktisk færdighed og pædagogiske kompetencer.


Kun få af bioanalytikerne i Slagelse havde erfaring med at stikke børn, men  det skulle de nu lære, så de var klar, når børnene ankom. Løsningen blev sidemandsoplæring af kollegerne i Næstved, som var eksperter i at tage prøver på børn.

 

Vemodigt at sige farvel til børnene

Bioanalytikerne i Næstved var kede af at miste børne- og neonatalafdelingen.
 
”Jeg har arbejdet i 28 år med neonatale børn. Jeg elsker de små babyer og har været med i rigtig mange projekter og til kongresser. Så selvfølgelig er der følelser med i det, men  det må vi jo abstrahere fra og give vores kolleger en professionel og god oplæring,” siger Alice Anker, kontaktbioanalytiker i Næstved.

Ledende bioanalytiker fra Næstved Vibeke Jæger tilføjer:
”Det har ligget os meget på sinde at overdrage opgaven så godt som muligt. Børnene skal jo også have det godt i Slagelse, men  det var da vemodigt, da børnene kørte af sted i ambulancer, og flyttevognene stod klar i gården.”
 
Lederkollega Dorrit Krøll fra Slagelse:
”Ja, jeg tager hatten af for, at man kan oplære så professionelt, når det gør lidt ondt i hjertet.”
 

Sidemandsoplæring

I marts 2017 blev det som led i Sygehusplan 2010 officielt, at børnene skulle flyttes til Slagelse. Oplæringen måtte ikke foregå så tidligt, at bioanalytikerne glemte de nye kundskaber igen. Samtidig skulle hverdagen i begge afdelinger fungere som sædvanligt, så alle kunne ikke blive oplært samtidig.
 
”Ekspertisen befandt sig jo i Næstved, så vi besluttede, at vi fra Slagelse sendte to bioanalytikere ad gangen derhen til 14 dages sidemandsoplæring hos de erfarne kolleger. Vi startede i september 2017, så det var en stram tidsplan,” fortæller ledende bioanalytiker i Slagelse Dorrit Krøll.
 
I den ene uge var bioanalytikerne fra Slagelse med på børneafdelingen. Uge to på neonatal. Og de fik også undervisning i det poct-udstyr, som blev brugt på de to afdelinger. I Næstved havde fem bioanalytikere påtaget sig at lære op. Kollegerne fra Slagelse gik med på de faste prøvetagningsrunder. Derudover var de fast stationeret i ambulatoriet, hvor der også kommer en del børn til prøvetagning.
 
”Udfordringerne i planen var, at der den ene uge kunne være  ganske få neonatale børn, mens der den anden uge kunne være en del. Vi var parvis af sted, men kunne komme tilbage med vidt forskellige  oplevelser,” siger Ulla Termansen, kontaktbioanalytiker i Slagelse.
 
”Ja, det var meget forskelligt, hvor meget praktisk erfaring med at tage blodprøver på børn, bionalytikerne fik med sig efter de 14 dage. Man kan jo ikke bare øve sig på børnene,” siger Alice Anker, kontaktbioanalytiker i Næstved.
 

Altid to til at tage prøven

Som led i undervisningen havde bioanalytikerne i Næstved udarbejdet et kompetenceskema ind- delt i 6 niveauer. Fra ”Er introduceret for proceduren” som niveau 1 til niveau 6: ”Kan udføre proceduren selvstændigt (alene) i travl/presset situation”. Når en kompetence var opnået, blev det udfyldt med dato og bioanalytikerens initialer.

”De 2 uger + 2 dage, som personalet har været til oplæring i Næstved, har været intensiv oplæring – både teoretisk og praktisk, men  de har jo ikke kunnet stikke flere børn, end der har været, så de er ikke nået op på niveau 6. De fleste er nået til niveau 4, enkelte kun til niveau 3. Det er også derfor, at man i Slagelse har besluttet, at de skal være  to personer til prøvetagning på børn. Når man er på niveau 4, kan to på dette niveau godt håndtere en prøvetagning sammen,” forklarer Vibeke Jæger, ledende bioanalytiker i Næstved.

For at hjælpe Slagelse har Næstved fra den 15. maj og hele juni måned udlånt en bioanalytiker til Slagelse på alle hverdage i tidsrummet kl. 13-19.30. Opgaven dækkes af fire erfarne bioanlaytikere fra Næstved. Desuden har Slagelse sat en ekstra person i nattevagt.
 

Læringsrum med kuvøse og dukke

Selvom bioanalytikerne fik to dages  opfriskning i Næstved tæt på flytningen, voksede utrygheden, da skæringsdatoen nærmede sig. Derfor blev der iværksat undervisning om eftermiddagen og indrettet et læringsrum i Slagelse med kuvøse, dukker og bedsideudstyr, som bioanalytikerne kunne øve sig på, så meget de ønskede.
 
”Vi synes, det er spændende at have fået børnene, men  jeg tror, at vi i lang tid vil være  præget af usikkerhed, indtil vi har været igennem mange kontakter. Der er brug for god tid og tålmodighed,” siger Ulla Termansen.
 
”Ja, det er helt naturligt, at I ikke har overskud endnu. I Næstved skulle der gå et helt år, før en bioanalytiker kunne gå alene i nattevagt,” siger Alice Anker.
 

Forældre er mere kritiske

Blodprøver  på børn og især de neonatale kræver ikke kun praktisk erfaring med at stikke i bittesmå hæle, varme foden op, give smertelindring med sakkarose m.m. Børn er som regel meget bange for at skulle stikkes, og det er deres pårørende også.
 
”Vi skal også have pædagogiske kompetencer. For en blodprøvetagning omfatter også forældrene, og de bemærker hurtigt, hvis bioanalytikeren er uerfaren med opgaven. Når man stikker et barn, skal du kunne kommunikere både med de pårørende og barnet. Det kan ikke gå hurtigt. Man skal tage sig tiden til det,” siger Alice Anker. Hun har næsten tre årtiers faglig erfaring med børn og har observeret en udvikling, der ikke gør situationen lettere.
 
”Tidligere var forældrene mere autoritetstro og stillede  ikke så mange spørgsmål. Nu er de mere kritiske og meget spørgende. De kan google alt, så man skal være  klar til at svare. Og hvis forældrene kan observere, at bioanalytikeren er tøvende og usikker, så stiller de for alvor spørgsmål,” siger Alice Anker.

”Men det kan jeg godt sætte mig ind i. Sådan ville jeg nok også selv reagere,” tilføjer Stina Marina Thon fra Slagelse.
 

 Føde-, børne- og neonatalafdelingen flytter fra Næstved til Slagelse

 
LinkedIn Email Twitter