19-06-2020

Hvordan kan arbejdspladsen bidrage til den grønne omstilling? Debat med Klimarådet og Greenpeace

Som en del af Broen til fremtiden inviteres dbio’s medlemmer til debat om, hvordan man kan gøre en forskel på arbejdspladserne, når det kommer til den grønne omstilling. Hvad har vi af handlemuligheder, og hvad virker, hvis vi skal nå 70% reduktion i 2030

​​​Af Niels C. Jensen, journalist
Affaldssortering_cut_web.jpg 

Hospitalerne i Region Hovedstaden producerer hver dag 40 tons affald. Billedet her er fra Gentofte Hospital, hvor man er gået igang med sortere affald. Foto: Sine Fiig​

 
Ingeniørforeningen - IDA har inviteret Klimarådets formand, Peter Møllgaard, og Greenpeaces Klimachef, Helene Hagel, til en debat om, hvordan man kan gøre en forskel på arbejdspladserne, når det kommer til den grønne omstilling. 

  • ​Hvad har vi af handlemuligheder, og hvad virker, hvis vi skal nå 70% reduktion af klimagasser i 2030? 
  • Og hvordan sikrer vi, at det ikke bliver de svageste på arbejdsmarkedet og i samfundet, der betaler omkostningerne?

I regi af Broen til fremtiden, som Danske Bioanalytikere er en del af, kan du være med til at debattere, hvordan faglige organisationer og grønne og sociale bevægelser bidrager til en socialt ansvarlig og retfærdig grøn omstilling, så vi når målet om et CO2-neutralt Danmark baseret på 100% vedvarende energi senest i 2040.

Tid og sted

Webinar foran din egen pc, tablet, smartphone
Torsdag d. 25. juni 2020
Kl. 11:00 - 12:15
Gratis

LinkedIn Email Twitter