08-09-2020

Grøn omstilling - hvordan kan vi bidrage lokalt?

Dialogmøde: Alle har en rolle at spille, når det kommer til den grønne omstilling – men hvordan kan vi som arbejdsplads, fagforening og organisation bidrage? Der er dialogmøde i Næstved, Aalborg, Horsens, Odense og København.

Af Niels C. Jensen, journalist

broen_til_fremtiden.jpg

Broen til fremtiden inviterer til dialog om, hvordan vi kan gøre en forskel, når det kommer til den grønne omstilling. Hvilke lokale handlemuligheder har vi, og hvad kan vi bidrage med, for at opnå 70 % reduktion i udslippet af klimagasser i 2030? Og ikke mindst - hvordan sikrer vi, at omstillingen bliver social retfærdig?

Broen til fremtiden er en alliance mellem fagforeninger og grønne og sociale bevægelser - heriblandt Danske Bioanalytiker - som ser borgerinddragelse, ejerskab og engagement som nødvendig.

 

Derfor er alle velkomne til de fem lokale dialogmøder - et i hver region. Møderne afholdes i FOAs lokaler.

 

Programmet for møderne:

  • Velkomst og præsentation ved/Anette Buus Rosholm
  • Hvorfor er det nødvendigt at handle? Oplæg om klimaudfordringerne ved/ Hans Henrik Samuelsen
  • Hvad arbejder vi med i Broen til fremtiden? Oplæg om Broen til fremtiden ved/Reiner Burgwald
  • Hvad kan vi gøre lokalt? Dialog om gode erfaringer og ideer og fælles opsamling

 

Møderne afholdes:

Den 22. sep. - FOA Nordjylland, Østerport 2, 9000 Aalborg.

Den 1. okt. - FOA Sydsjælland, Bataljonsvej 4700 Næstved.

Den 6. okt. - FOA Horsens, Claus Cortsens Gade 18-20, 8700 Horsens.

Den 27. okt. - FOA LFS, Rosenvængets Alle 16, 2100 København Ø.

Den 3. nov. - FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Alle møderne er fra kl. 17-19

 

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig via dette link. Tilmeld dig senest 8 dage før afholdelse, så kan vi også nå at bestille en sandwich til dig.

Deltagelse er gratis. Efter først-til-mølle-princippet.

LinkedIn Email Twitter