11-11-2019

Bioanalytikerstuderende blander IV-medicin på Nykøbing Falster Sygehus

Ordningen har givet sygeplejerskerne mere tid til patienterne, og de studerende har fået et meningsfyldt studiejob. "De bioanalytiker-studerende forstår hygiejneregler, og de er vant til ensartede procedurer. De kan løfte opgaven”, siger Inge Paamejer.

Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør

IMG_1335.jpg

”Det tværprofessionelle samarbejde i jobbet er superfedt. Jeg har fået et indblik i, hvordan vi kan hjælpe hinanden. At vi kan hjælpe sygeplejerskerne i deres arbejde. I starten gik vi ud på afdelingerne og afleverede medicinen. Nu bliver den hentet af serviceassistenterne, så dem lærer vi også at kende og får et indblik i deres hverdag”, fortæller Annemette Hansen. Foto: Andreas Johansen, Folketidende

 
Ankommer en patient med fx en alvorlig lungebetændelse skal den intravenøse behandling med antibiotika i gang så hurtigt som muligt. Tidligere var det sygeplejersker på Nykøbing Falster Sygehus, der brugte tid på at blande medicinen.

Den skal være frisklavet, da den har begrænset holdbarhed. Siden 1. juli i år har det været bioanalytikerstuderende, der blander IV-medicinen, og det har givet sygeplejerskerne mere tid til at tage sig af patienterne.
 
”Vi har svært ved at rekruttere sygeplejersker, og de sygeplejestuderende vil vi også gerne bruge i patientplejen. Jeg så, at der var stor søgning til bioanalytikerstudiet og tænkte, at der her var en større chance for at få ansøgere til opgaven med at blande IV-medicin. De bioanalytikerstuderende
forstår hygiejneregler, og de er vant til ensartede procedurer. De kan løfte opgaven”, siger Inge Paamejer, der er vicedirektør på Nykøbing Falster Sygehus.
 
Hun er initiativtager til opgaveflytningen, som i starten var et pilotprojekt og nu er indført som drift.
 
”Det er gået over al forventning”, konstaterer Inge Paamejer.
 

Syv studerende fik studiejob

Regionsformand i dbio Anja Lykke Aakeson fik opgaven med at finde de bioanalytikerstuderende. Til et arrangement på sygehuset om tværfaglighed fangede Inge Paamejer hende.
 
”Troede jeg, at der var bioanalytikerstuderende, der kunne overtage opgaven fra sygeplejerskerne med at blande antibiotika til intravenøs behandling? Selvfølgelig tror jeg det, svarede jeg. Det er der masser af bioanalytikerstuderende, der gerne vil. Og de er meget velegnede med deres kvalifikationer inden for kvalitetssikring”, husker regionsformanden.

Hun og Inge mødtes tre gange for at drøfte projektet, og så fik Anja en dags varsel til at skaffe de studerende. Hun skrev til Lisbeth Koch, som er underviser på Absalon.
 
”Kan du ikke lægge det op på de studerendes intranet og skrive, at de skal henvende sig til mig?”
Ni meldte sig lynhurtigt. De blev sendt videre til Inge Paamejer, som havde brug for de syv.
 

Bliver certificeret to gange

Annemette Hansen er en af dem, som fik studiejobbet.
 
”Jeg syntes, det lød superspændende. Jeg er alene med min datter, så jeg har ikke mange muligheder for et studiejob. Så det tiltalte mig, at det var et sommerferiejob”, siger hun.
 
I juni fik hun og de andre studerende en grundig oplæring i, hvordan IV-medicinen skal blandes.
 
”Vi fik en rigtig god undervisning af en kvalitetssygeplejerske, som delte ud af sine tips fx om, hvordan man opløser de forskellige antibiotika bedst muligt. Vi arbejder med fire forskellige præparater, som skal blandes, og det er meget vigtigt at følge den rette procedure hver eneste gang”, forklarer Annemette Hansen.
 
Arbejdet kræver netop præcision og stor kvalitetsbevidsthed, og de studerende er da også blevet certificeret, forklarer Inge Paamejer.
 
”Vi har sat barren rigtigt højt. Vi har et fastlagt uddannelsesprogram, hvor kvalitetssygeplejersker
står for oplæringen. Og vi er også blevet kigget på udefra af en ekstern surveyor, som jeg inviterede
ind tidligt i planlægningsfasen. De studerende er blevet certificeret to gange af andre end underviserne. Ved certificeringen skal de demonstrere i praksis, at de kan håndtere opgaven.
 
Første gang en studerende møder ind i vagt, har vi således en uddannet surveyor til overvåge, at de kan udføre alle trin i processen korrekt”.
 

Lydhøre ledere

Inge Paamejer er fuld af ros til de bioanalytikerstuderende.
 
”Det var jo et helt nyt tiltag, og de studerende gik så positivt ind i det. De har også været med til
tegne rammer og arbejdsgange. Til at justere og tilpasse procedurerne”, siger vicedirektøren.
 
Annemette Hansen fremhæver da også ledernes lydhørhed.
”De har været rigtig åbne overfor, hvis vi studerende havde input”, siger hun.
 
Hen over sommeren har Annemette haft eftermiddags- og weekendvagter. 5-7 timer hver gang. Nu hvor studiet er startet igen bliver det færre timer.
 
”På grund af min datter kan jeg ikke arbejde om aftenen, men jeg vil fortsat have nogle weekendvagter.
Jeg tager også gerne en vagt, hvis det kan lade sig gøre, for jeg vil gerne hjælpe. Det har været så spændende at være med i sådan et projekt. At være med til at starte det op, at blive mødt i øjenhøjde og få den tillid”, siger hun.
 

Er kommet for at blive

Andre steder i landet er det de ansatte på sygehusapotekerne, der blander og leverer intravenøs medicin til sygehusene.
 
”Det har desværre aldrig været en mulighed og bliver det sandsynligvis heller ikke her i Nykøbing.
Det er baggrunden for, at jeg iværksatte projektet”, forklarer Inge Paamejer.
 
”Nu venter vi på en robot, der kan klare det, men den slags tager tid. Det er en dyr teknologi, og vi skal have bygget om, hvis vi skal rumme udstyret. Så jeg blev utålmodig, og lige nu ser jeg ordningen som en enhed, der er kommet for at blive”.
 
Det vil dog ikke fortsat udelukkende være bioanalytikerstuderende, der blander medicinen.
 
”Vi har brug for et fast team, så vi hele tiden er dækket ind. Vi behøver en dagvagt og en aftenvagt,
og de studerende er jo startet på deres studie igen. De får tilbudt at tage aftenvagterne, og så er jeg i gang med at ansætte en bioanalytiker til dagtimerne. Social og sundhedsassistenter har også vist interesse”, siger Inge Paamejer.
LinkedIn Email Twitter