28-07-2020

Årets studietal: 42 flere bioanalytikerstuderende optaget

2.290 personer har søgt ind på de seks bioanalytikeruddannelser fordelt ud over hele landet. Det er 201 ansøgere mere end sidste år. Næstformand Katja Wienmann Bramm glæder sig over stigningen.

Af Niels C. Jensen, journalist

Udklip_kottal.PNG

Antallet af optagne på bioanalytikeruddannelsen er steget over de seneste år. I år er der kommet 42 ekstra studiepladser ifølge de nye KOT hovedtal fra Undervisnings- og Forskningsministeriet.

 

Sundhedsministeren har lovet flere bioanalytikere efter, at coronakrisen viste ham og resten af Danmark, at laboratoriets fagfolk er uundværlige i bekæmpelsen af den verdensomspændende epidemi.

Og det smitter nu også af på optaget på bioanalytikeruddannelserne, der er i 2020 optaget 42 flere studerende end i 2019. De ekstra pladserne er fordelt således:


• Københavns Professionshøjskole: 16 ekstra bioanalytikerstuderende
• UC SYD Esbjerg: 6 ekstra bioanalytikerstuderende
• VIA University Aarhus: 20 ekstra bioanalytikerstuderende

 

201 flere ansøgere

Samtidig med antallet af uddannelsespladser er steget er antallet af ansøgere også steget. 201 flere har ansøgt om en plads på bioanalytikerstudiet, heraf har 72 flere haft bioanalytikerstudiet som 1. prioritet. Den store interesse for bioanalytikerstudiet glæder naturligt næstformanden for fagforeningen Danske Bioanalytikere:
 
”Jeg synes, at det er glædeligt og positivt, at flere har fået øje for vores fag og har et ønske om at gå den vej inden for de sundhedsfaglige professioner. Bioanalytikere har en central rolle i sundhedsvæsnet, og det håber jeg er en af medårsagerne til de unge menneskers valg af studiet,” siger næstformand Katja Wienmann Bramm.
 
Helt overordnet har 487 personer fået plads på drømmestudiet som bioanalytiker i 2020 ud af 733, der haft uddannelsen som 1. prioritet. Sagt på en anden måde er der 246 ansøgere, der ikke er kommet ind på drømmestudiet som bioanalytiker. Hvilket næstformanden i Danske Bioanalytikere mener er et argument for at øge optaget på bioanalytikeruddannelsen yderligere.
 

Brug for holdbare løsninger for studerende

”Set i lyset af coronaepidemien og behovet for flere bioanalytikere ude på landets arbejdspladser, så er det super ærgerligt, men jeg ved også at træerne ikke vokser ind i himlen. Vi har brug for hænderne, men der er også brug for at finde holdbare løsninger på at kunne modtage vores studerende ordentligt, når de kommer i klinik,” siger Katja Wienmann Bramm.
 
Et forbehold er, at 122 personer er blevet tilbudt en standbyplads og derfor evt. starter senere.
LinkedIn Email Twitter