11-09-2020

Systemer, struktur og tjekskemaer sikrer prøvekvalitet

Testcentrene rundt om i Danmark kom lynhurtigt op at stå og ændrer taktik med kort varsel, og det høje tempo gør det ekstra nødvendigt med systematik. Det er erfaringen i Viborg, hvor en række bioanalytikere er involveret og bruger deres erfaringer.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Af Niels Stoktoft Overgaard, journalist

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Alle i testcentret samles et kvarter hver morgen, før de første patienter ankommer. Her får de information om nye tiltag, og arbejdsgangene ensrettes. Det virker, mærker Birgitte Noe Kjærhede og Lene Sofia Sørensen. Foto: Niels Stoftoft Overgaard​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​Lene Sofia Sørensen har somme tider om aftenen hørt i medierne om et nyt tiltag mod corona. Allerede næste morgen skal hun føre initiativet ud i livet på testcentret i Viborg. Den ledende bioanalytiker fra Patologi i Viborg har i en periode sideløbende været leder af byens hvide telte. Tempoet har været højt i opstilling af testcentre og ændring af teststrategier. Men i Viborg er der fra begyndelsen valgt en løsning med dybtgående at systematisere arbejdsopgaver og processer. Det har skabt forudsætningerne for at følge med, uden at kvaliteten kommer i fare.

Med en række forskellige skemaer tages der hele tiden tjek. Er de ansatte nu oplært i, hvad de skal – kryds af! Ugentligt kvalitetstjek af prøvetagningsproces – kryds af! Har den daglige koordinator udført alle sine arbejdsopgaver – sæt kryds ved hver funktion! Pakning af biler til prøvetagning – tjek pakkelisterne!

”Det ligger til bioanalytikere at sætte i system og sikre fra start. Tjeklister hører til vores måde at tænke på. Det er hele akkrediteringstankegangen, vi har benyttet os af ved opbygningen af testcentret,” siger Lene Sofia Sørensen.

”Vi kan for eksempel ikke bare tro, at vi vist har fået undervist alle nye medarbejdere i podning. Det skal være tjekket af og dokumenteret. Det er også gængs i bioanalytikerfaget, at vi er opmærksomme på, hvem der er lært op i hvad. Det er godt fra starten at have styr på, hvem der kan hvad, og det er også vigtigt, når der hele tiden kommer nye medarbejdere,” forklarer Lene Sofia Sørensen.

TJEK PÅ TJEKLISTER
I de første måneder ledede Lene Sofia Sørensen testcentret sammen med en oversygeplejerske. Det var en midlertidig konstruktion, men coronaen har bidt sig fast. Derfor er der nu kommet en mere fast struktur med en oversygeplejerske som øverste leder af hospitalets testfaciliteter. Lene Sofia Sørensen har efter eget ønske valgt at træde ud af testcenter-verdenen og glæder sig til at kunne have mere fokus på sin egen afdeling igen – og har i øvrigt også fået Regional Specialtandplejen under sig.

Men i de hvide telte i Viborg er det stadig en bioanalytiker, der leder det daglige arbejde – Birgitte Noe Kjærhede, der normalt virker som underviser på Blodprøver og Biokemi. Hun fungerer på sin afdeling også som intern auditør for Danak. ”Jeg er så vild med tjeklister, at en kollega på testcentret en dag i spøg spurgte om, hun ikke skulle oprette en tjekliste over alle mine tjeklister,” fortæller Birgitte Noe Kjærhede.

KONTROL OG DOKUMENTATION
Men systematikken er dødsensalvorlig. Hvis podningen ikke er tilstrækkelig god, er der større risiko for falsk negative svar, som kunne blive skæbnesvangre. Høj kvalitet skal også nedbringe antallet af inkonklusive svar. Derfor foretages der hver uge et kvalitetstjek af prøvetagningsprocessen. Det er med spørgsmål, om påklædning er korrekt, afspritning af hænder og handsker, klargøring af podepinde og mundspatel osv. Der er fokus på podningsopgaven. Det præanalytiske er afgørende for kvaliteten.

”Vi har også sat i system, at prøverne skal sættes i køleskab minimum hver time. Og køleskabets temperatur skal noteres dagligt. Kontrol og dokumentation hele vejen igennem. Det ender med, at vi til allersidst afspritter telefon og tastatur. Punktum.”

FLERE BIOANALYTIKERE
Birgitte Noe Kjærhede får assistance af to koordinatorer på testcentret. Det er bioanalytikerne Tina Østbjerg fra Blodprøver og Biokemi og Nadja Dahlgaard fra Patologi. De er også henholdsvis tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant på deres hjemafdelinger, så organisatorisk er de hvide telte også fuldt bemandede.

Personalet er en broget skare af ikke mindst medicinstuderende, men også jordemødre, ergoterapeuter, bioanalytikere og en række andre faggrupper. De er ansat på fuld tid på centret. På det seneste har de også fået en ny opgave med at tage blodprøver til antistoftest. Derfor kunne det være nærliggende at satse på bioanalytikere. ”Men hvis vi gjorde det, risikerede vi at støvsuge landsdelen. Så ville der være fare for, at der ikke er bioanalytikere tilbage for sygehusafdelingerne at ansætte,” siger Lene Sofia Sørensen.
”Normalt har jeg den holdning, at veneblodprøvetagning skal foretages af bioanalytikere. Men her drejer det sig om et enkelt glas, som ikke skal forbehandles inden afsendelse", fortæller Lene Sofia Sørensen.

INSTRUKTION OG UNDERVISNING
Birgitte Noe Kjærhede sørger for, at andre faggrupper får grundig oplæring i blodprøvetagning. Derudover har en specialsygeplejerske instrueret i podning. En hygiejnesygeplejerske har undervist i værnemidler, blandt andet påtagning og aftagning af dragter. Endelig har medarbejdere fra sundheds-it undervist i edb-systemet, blandt andet WebReq.

På alle områder findes der tjekskemaer, som dokumenterer, at alle har været alt igennem. Den videre uddannelse foregår ved sidemandsoplæring. Derudover foreskriver Testcenter Danmarks krav  blandt andet, at der altid skal være en sundhedsperson til stede på testcentret, hvis der skulle opstå tvivl. ”Yderligere får de nyansatte en velkomstmail, hvor vi linker til en række retningslinjer, som vi anbefaler, at de kigger på. Det er blandt andet om værnemidler, aftagning af værnemidler, podevejledning og prøvetagning,” fortæller Birgitte Noe Kjærhede.

DET ER SKAL-OPGAVER
Lene Sofia Sørensen siger, at opbygningen og driften af centret foregår på en mere militærisk måde, end hvad man er vant til i sundhedsvæsenet. Der kommer en ordre fra sundhedsministeren eller andre, og så foregår det sådan! ”Vi retter ind straks, og så har vi den holdning, at vi nok finder ud af meningen i det bagefter. Normalt ville det være vildt frustrerende bare at få stukket en ordre ud, men her er det et vilkår. Hvis vi får to dages deadline, er det luksus,” siger Lene Sofia Sørensen.

”Der er ikke så mange bremsende led. Det er SKAL-opgaver. Forleden skulle der bruges syv pc-pakker og syv telefoner til nye kørende testbiler. Da vi ringede om det, lød svaret, at ”det får I.” Der stilles ingen spørgsmålstegn.” Men Lene Sofia Sørensen har ingen drøm om, at sådan skal det også være i det daglige arbejde på sygehuset. Her sætter hun pris på MED-udvalg og andre instanser.

ANSAT 15 MÅNEDER MERE
Yderligere en bioanalytiker er nu inddraget i driften af centret. Det er ledende bioanalytiker Torben Hansen på Blodprøver og Biokemi. Han skal supplere den oversygeplejerske, der er udpeget til overordnet leder af alle testfaciliteterne, for eksempel ved ferier.

Birgitte Noe Kjærhede er blevet ansat som daglig leder af Testcenter Viborg og har fået en stilling som afdelingsbioanalytiker. Hun er foreløbig ansat frem til udgangen af 2021 og har fået orlov fra underviserstillingen indtil da. ”Jeg kom til en måned efter oprettelsen af testcentret, og det har været megaspændende at tage del i udviklingen. Nyt personale og opbygning af en ny kultur. Nu skal vi i gang med noget nyt igen, nemlig at vintersikre teltene.” 

Men Birgitte Noe Kjærhede vil intet have imod at rykke tilbage til Blodprøver og Biokemi, før hendes kontrakt på testcentret udløber. I hvert fald hvis det skyldes, at corona-virusset dør ud. Sådan må det faktisk rigtig gerne gå!
LinkedIn Email Twitter