17-03-2020

Corona-beredskab indtil videre efter overenskomsten

Den særlige indsats med COVID-19 er med sædvanlig løn og tillæg, og indenfor arbejdstidsreglerne. Arbejdspladserne opfordres til at udskyde tjenstlige samtaler. Indtil videre.

 

 

Forhandlingsfællesskabet har mødtes flere gange med Danske Regioner for at finde ud af, hvad den ekstraordinære situation med corona-virus og andre patienter, der har behov for behandling, betyder for sundhedspersonalet på landets hospitaler. Foto: dbio.

 

Af Tina Groth-Andersen, konsulent

 

Danske Bioanalytikere og resten af Forhandlingsfællesskabet er i tæt dialog med regi-onerne om, hvordan hospitaler og resten af sundhedsvæsnet kan håndtere både patienter med corona-virus og andre, der har behov for behandling. Opgaverne kan være anderledes end ellers, vagter flyttes rundt, overarbejde og måske endda arbejde på andre matrikler.
 
Regionerne har givet håndslag på, at medarbejdere, der får andre opgaver eller som ansættes midlertidigt, bl.a. via jobbankerne, oplæres og får introduktion til arbejdet, og ansættes på overenskomsten.
 

Følger overenskomsten

Indtil videre sker indsatsen med afsæt i de eksisterende overenskomster og aftaler og under hensyn til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Men sundhedsvæsnet står overfor en ekstraordinær situation, som kan betyde en helt særlig indsats:

”Jeg er stolt over det ansvar, som I bioanalytikere og laboranter påtager jer i denne svære tid. Vi har aftalt med Danske Regioner, at vi indtil videre følger overenskom-sten – det betyder jeres sædvanlige løn og tillæg, men også at vi følger arbejdstids-reglerne. Fremfor alt er det vigtigt, at I taler sammen på arbejdspladserne og får af-talt nogle gode løsninger i denne helt vilde situation, som desværre nok kun lige er begyndt”, siger Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere.
 
Der kan blive tale om en ekstraordinær situation på hospitalerne, hvor medarbejderne kan komme til at yde overarbejde i et ekstraordinært omfang. Ved midlertidige forflyt-telser og ændrede arbejdstider, er det dbio’s holdning, at vi skal udvise fleksibilitet og indgå aftaler, der bidrager til hurtige og smidige løsninger, uden at vi giver afkald på honoreringen.
 

Tjenstlige samtaler udsat

Både regionerne og de faglige organisationer opfordrer de enkelte arbejdspladser til at udskyde sygesamtaler, tjenstlige samtaler mv. frem til uge 14 indtil videre. Samtaler som er uopsættelige afholdes.
 
Hvis arbejdsgiver finder en samtale uopsættelig, så har medarbejderne ret til at tage en bisidder med til sådanne møder, fx en tillidsrepræsentant. For at undgå smitte-spredning opfordres arbejdspladserne til at holde sådanne møder et andet sted end hospitalet, eller på en anden måde fx ved telefon- eller videomøde.
 
Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller regionsformand.

 Du kan læse mere i den fælles udmelding fra Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet.

 
 
LinkedIn Email Twitter