Pædagogisk videreuddannelse

 

 Master i Sundhedspædagogik

Uddannelsens formål er at give undervisere og formidlere med praktisk erhvervserfaring en forskningsbaseret videreuddannelse, hvor de erhverver kompetencer inden for sundhedspædagogiske teorier og metoder samt indsigt i disse ideologiske og dannelsesmæssige grundlag.

 

Master i Professionsudvikling

Uddannelsens formål er at uddanne ledere, medarbejdere og udviklingsagenter, der kan bidrage til at omstille og modernisere den pågældende profession; i særdeleshed professioner som lærer, pædagog, sygeplejerske mv. Masteruddannelsen professionsuddannelse og professionsudvikling skal formidle ny viden om professionsudøvelse og etablere forudsætninger for en forskningstilknytning til universiteterne.
 

Master i Voksenuddannelse

Uddannelsens formål er at ledere og medarbejdere erhverver en forskningsbaseret akademisk videreuddannelse med henblik på at varetage kompetenceudvikling (Human Ressource Development) i såvel private som offentlige virksomheder på baggrund af nyere teorier om voksnes læring i formaliserede og ikke-formaliserede sammenhænge.
 

Supplér listen

Har du yderligere forslag til listen over master- og kandidatuddannelser inden for det pædagogiske område, som er relevante for bioanalytikere, så send en mail til Jane Fyhn på jfy@dbio.dk.
LinkedIn Email Twitter