Ledelse

Hvilken type leder kan jeg blive? Du kan arbejde med ledelse på forskellige måder: Ledende bioanalytiker, afdelingsbioanalytiker, chefbioanalytiker etc.

Chefbioanalytiker

Chefbioanalytikere har typisk ledende bioanalytikere under sig og ansvar for flere matrikler/specialer. De kaldes også centerchefbioanalytikere på de hospitaler, der har laboratoriecentre.
 
Chefbioanalytikere har ansvar for personaleledelse, strategisk ledelse og faglig ledelse, samt økonomisk ansvar for driften af laboratorierne. De kan sidde med i afdelingsledelsen med den ledende overlæge.
 

Ledende bioanalytiker

Ledende bioanalytikere arbejder med personaleledelse, strategisk ledelse og faglig ledelse. Derudover har de økonomisk ansvar. De kan have ansvar for flere matrikler og sidde i afdelingsledelsen med den ledende overlæge.
 

Afdelingsbioanalytiker

Afdelingsbioanalytikere står for laboratoriets drift i form af faglig og personalemæssig ledelse. Vægtningen i de to kan variere. Afdelingsbioanalytikere kan for eksempel have ansvar for POCT-udstyr, hæmatologi, almen kemi, koagulation, det præanalytiske arbejde, immunkemi, IT m.m.
 

Uddannelseschef eller uddannelsesleder

Uddannelseschef er en strategisk uddannelsesstilling på regions- eller hospitalsniveau.
 

Kvalitetschef

Kvalitetschef for en kvalitetsorganisation på hospitals- eller regionsniveau.
 

Leder i medicinalindustrien

Leder med bioanalytikerfaglig baggrund.
 

Leder på professionshøjskolen

F.eks. studieleder eller rektor.
 

Projektleder

En projektleder kan ansættes til at udvikle, implementere og evaluere projekter. Det kan fx være ifht. akkreditering, indførelse af nyt IT, eller hvordan det samlede patientforløb kan indtænkes ifht. laboratoriets virksomhed.  
 

Sikkerhedsleder

En sikkerhedsleder er ledelsens repræsentant i laboratoriets sikkerhedsudvalg, der skal sikre at arbejdsmiljøloven bliver overholdt på arbejdspladsen. I samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten udformer de bl.a. en arbejdspladsvurdering (APV).

Relaterede sider

 

 Videoer om ledelse

 

Hvad ser man på til ansættelsessamtalen?

Hvad er godt ved at være leder?

tree_ledelse.png

LinkedIn Email Twitter