Formandsskabet

web_FU.jpg 

Katja Wienmann Bramm (næstformand), Martina Jürs (formand) og Bitten Kaanbjerg Kristensen (næstformand). Foto: Lars Aarø 

 

Martina Jürs, FOrmand

mju@dbio.dk
tlf.: 4422 3233

MOB.: 2320 4105
 
Martina tegner det overordnede billede af Danske Bioanalytikere, hun tager sig af henvendelser fra pressen, og forhandler overenskomst for bioanalytikere og laboranter ansat på arbejdspladserne i regionerne og i staten.

Martina er politisk ansvarlig for det faglige område og professionens udvikling, som blandt andet dækker dbio’s kursusvirksomhed og de faglige udviklingsgrupper, som er organisationens faglige eksperter blandt medlemmerne.

Bioanalytikeruddannelsen og videreuddannelsesmulighederne for faggruppen er ligeledes Martinas politiske ansvarsområde.

Martina har et særligt ansvar for ledere og bioanalytikere med en kandidatoverbygning i Danske Bioanalytikere.

Derudover er Martina dbio’s repræsentant i international sammenhæng, herunder specielt verdensorganisationen, IFBLS, og den europæiske sammenslutning af bioanalytikere, EPBS, og det nordiske samarbejde i NML.
 
 

Katja Wienmann Bramm, Næstformand

kwb@dbio.dk
tlf.: 4422 3231

MOB.: 4055 5538

Katja er politisk ansvarlig for foreningens organisatoriske udvikling, herunder fastholdelse og hvervning af medlemmer.
 
Bioanalytikerne og laboranternes arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader, er Katjas ansvarsområde, som hun vil arbejde for både internt og eksternt, i samarbejde med dbio’s arbejdsmiljørepræsentanter.
 
Den interne uddannelse af alle repræsentanterne herunder særligt AMiR, er også Katjas arbejdsområde.

Derudover har Katja et særligt ansvar for ligestillingsområdet i Danske Bioanalytikere, som dækker køn, etnicitet med mere. 

Katjas ansvarsområde dækker desuden arbejdet med de bioanalytikerstuderendes tilknytning til foreningen.

Derudover er Katja repræsenteret i hovedbestyrelsen i Din Sundhedsfaglige a-kasse, DSA.
 
 

Bitten Kaanbjerg Kristensen, næstformand

BKK@dbio.dk

TLF.: 4422 3230

MOB.: 2633 1483

​Bitten forhandler overenskomster i den private sektor herunder de praktiserende læger, hun er desuden den faglige repræsentant for bioanalytikerne og laboranter, der arbejder i lægepraksis.

Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, og uddannelsen af disse, er Bittens ansvarsområde.

Bitten er politisk ansvarlig for etik og de professionsetiske ambassadører i Danske Bioanalytikere. Hun er desuden formandskabets tætteste kontakt til regionerne i organisationen, og politisk ansvarlig for medlemsrettede tilbud.

Hun varetager desuden arbejdet i arbejdsmarkedsspørgsmål i Europa/EU.

Bitten er desuden dbio’s repræsentant i bioanalytikernes pensionskasse, PKA.

LinkedIn Email Twitter