Kontingent

​Medlemskontingent til Danske Bioanalytikere udgør kvartalsmæssigt - pr. 1. januar 2021:

 
Aktiv kr. 1.676
Bioanalytikere med beskæftigelse i faget.
 

 

Aktiv nedsat kr. 1.002

  • ​Medlemmer, der enten er dagpengemodtagende som ledig, under (barsels)orlov med dagpenge, under aftjening af værnepligt eller under videreuddannelse uden løn.

 

  • Bioanalytikerstuderende på revalidering.

 

  • Meritstuderende med løn.
 

 

Aktiv nedsat fleksjob kr. 1.002

Medlemmer i fleksjob (efter ny ordning pr. 1. januar 2013) med en indtægt under 16.200 kr. brutto pr. måned, kan søge om at få nedsat kontingent.
 

 

Passiv kr. 338

  • Pensionister, efterlønsmodtagere eller medlemmer, der overgår til et andet erhverv.
  • Medlemmer, der skal opholde sig i udlandet i mere end tre måneder, kan få passivt medlemsskab.
 

 

Bioanalytikerstuderende kr. 100

Bioanalytikerstuderende og bioanalytikere på Statens Uddannelsesstøtte.
 

  

Nyuddannede kr. 100

Nyuddannede medlemmer af Danske Bioanalytikere betaler de to første måneder efter afsluttet uddannelse samme kontingent som bioanalytikerstuderende.

​​​​​
 

 Bemærkninger

 

​Ændringer i medlemskabet skal ske skriftligt til dbio's sekretariat.

 

Ændringer til kontingentet får virkning fra førstkommende kvartalsskifte.

 

Kontingent betales medio den første måned i hvert kvartal.  

LinkedIn Email Twitter