Den kliniske undervisers tre styrker

De kliniske undervisere spiller en vigtig rolle i uddannelsen af bioanalytikere. De fungerer ikke blot som dygtige formidlere af bioanalytikerfaglig viden, men også som rollemodeller og samarbejdspartnere.

FAGLIGHED

Den kliniske underviser brænder for sit fag og samtidig også for de unge mennesker. Faglighed er i fokus, men det er faglighed i forhold til det praksisnære og i forhold til et læringsmiljø, baseret på anvendt forskning. Den kliniske underviser er til stede i sit fag og udviser et engagement og passion for sit fag. Underviserens faglighed rækker ud over eget laboratoriespeciale og indgår i en tværfaglig kontekst med de øvrige laboratorieområder og kliniske afdelinger. Den kliniske underviser deltager aktivt i implementering af nyeste viden i uddannelsen i samarbejde med skolerne.
 
kliniskunderviser_FRItskrab.png
 

ROLLEMODEL

Den kliniske underviser deltager aktivt i de relationsfremmende aktiviteter, det være sig med de studerende og med uddannelsens øvrige interessenter. Underviseren udviser med andre ord nærvær og tilstedeværelse.
Den kliniske underviser har forståelse for, og arbejder aktivt med de sociale og psykologiske mekanismer, som stimulerer de studerende personlige udvikling. Den kliniske underviser brænder for at opbygge den studerendes professionsidentitet som bioanalytiker. Dette sker ved at skabe læringsrum og fungere som rollemodel for de studerende, og ved at underviseren kobler teori med professionens udøvelse, så de studerende kan udvikle professionelle kompetencer som bioanalytiker.
 

SAMARBEJDSPARTNER

Den kliniske underviser er samarbejdspartner med laboratorieledelsen, de andre bioanalytikere på laboratoriet, skolerne og andre sundhedsfaglige grupper i forbindelse med tilrettelæggelsen og afviklingen af de studerendes kliniske uddannelsesforløb.
Den kliniske underviser har frihed til at arbejde selvstændigt. Underviseren indgår som en stabsfunktion og tilrettelægger selv sit arbejde både ift. de studerende og ift. eget uddannelseslaboratorium og eksterne interessenter.
 

 kontakt

 

​Jane Fyhn

jfy@dbio.dk

 

 University College

 
 

 Livslang Læring

 
​Kvalifikationsrammen for Livslang Læring giver overblik over uddannelsesniveauerne i Danmark, og gør det lettere at sammenligne danske og udenlandske uddannelser.
LinkedIn Email Twitter