Studerendes Udvalg

Studerendes Udvalg arbejder for at forbedre forholdene for bioanalytikerstuderende. Det gælder både faglige og sociale forhold. Udvalget arrangerer også den årlige weekend for studerende.

​Du kan være med ved at stille op til udvalget. Det er dbio's hovedbestyrelse, der vælger, hvem der skal sidde i udvalget.
 
Udvalget består udover en repræsentant fra dbio's hovedbestyrelse og en repræsentant fra forretningsudvalget (en næstformand i dbio) af 11 studerende medlemmer.
  • 6 studerende vælges blandt de studerende en gang om året i oktober måned. Alle studerende, der er medlem af dbio, kan stille op.  (Hent ansøgningsblanket)
  • 5 repræsentanter fra De studerendes Råd (dSR), én fra hver skole.
 

Hvad indebærer det

  • Udvalget har fire mødedage om året. Fx et to-dages møde i efteråret med overnatning for at lære hinanden at kende og for at understøtte det sociale. Derudover er der et møde i forbindelse med den årlige weekend for studerende.
  • Der er kun lidt arbejde mellem møderne i udvalget, fordi dbio's sekretariat tager sig af de fleste praktiske opgaver mellem møderne. Du skal bare have gode ideer og engagement.
  • dbio dækker alle udgifter forbundet med møderne. Fx dækkes rejseudgifter, mad/drikke og ved dobbeltmødet dækkes overnatning også.

  ​​​

 

 Medlemmer i Studerendes Udvalg

 
Emilie Johansen
Bioanalytikerstuderende
Ansat, University College Lillebælt

Heidi Camilla Larsen
Bioanalytikerstuderende
Ansatte, University College Sjælland

Katja Wienmann Bramm
Næstformand
Danske Bioanalytikere

Malene Raahauge Nielsen
Bioanalytikerstuderende
Ansat, Via University College, Aarhus

Olga Nygren
Bioanalytikerstuderende
Ansatte, University College Sjælland

Pernille Morsing
Bioanalytikerstuderende
Ansat, University College Syddanmark

Sidsel Nørskov Wessel
Bioanalytiker
Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Studerendes Udvalg har fire pladser på dbio's kongres, som er den øverste myndighed i dbio. Det er her der bliver truffet beslutninger om, hvordan organisationen skal se ud og hvad den skal arbejde med i den næste 3-årige kongresperiode. Næste kongres er i 2018
 
Hvis du har en problemstilling, som du gerne vil have Studerendes Udvalg til at drøfte, kan du kontakte dbio
LinkedIn Email Twitter