Legatsøgning

Som studerende har du mulighed for gennem legater at supplere din studieøkonomi. Det er muligt både at søge legater til dit studie i Danmark, til studieophold i udlandet samt større projekter og lignende.

Legat til udlan​dsophold

​I din studietid kan du få mulighed for at gennemføre noget af den kliniske uddannelse (praktik) i udlandet. Du kan få vejledning om dette på skolen.

Du kan søge støtte til udlandsophold i den kliniske uddannelse (praktik) i dbio's Uddannelses- og Forskningsfond. Der er ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober.

For at være berettiget kræver det du har været medlem i 1 år, at dit udlandsophold først starter efter ansøgningsfristen og at du vedlægger en godkendt aftale med det kliniske uddannelsessted. 

 

Find andre legater

De enkelte legater er ofte forbeholdt en afgrænset målgruppe f.eks. indbyggere i en bestemt kommune (egnslegater), slægtninge til legatstifteren, studerende ved bestemte uddannelsesinstitutioner, ansøgere med særlige forskningsområder mv.
 
Derfor kan arbejdet med at finde relevante legater til tider virke stort og uoverskueligt, men som udgangspunkt kan du få et overblik over mulige legater ved hjælp af:
 

Legathåndbøger

Legathåndbøger kan du med fordel låne på dit lokale bibliotek.
 
Især kan Kraks Legathåndbog anbefales, som både findes i bogform og på CD.

 

Legatsøgning på nettet  

Der er flere websites, der har udviklet gode søgefaciliteter. Her kan du også finde gode råd til både legatsøgning og udformning af legatansøgninger.
 
Vil du undersøge om din bopælskommune uddeler legater, kan du klikke forbi din kommune på nettet. 
 

Legatbogen er en gratis søgemaskine for fonde & legater. Vi hjælper ansøgere med at finde midler samt fonde & legater til at få de rigtige ansøgere. 

 


LinkedIn Email Twitter