Undervisning

Som bioanalytiker er det også muligt at blive underviser for eksempel på laboratoriet eller på en af professionshøjskolerne.

Bioanalytikerunderviser i regionerne

Bioanalytikerundervisere ansat i sundhedsvæsenet har ansvar for at varetage den kliniske undervisning af bioanalytikerstuderende på laboratorierne.
 
Derudover kan de stå for efteruddannelse og udviklingsprojekter på laboratorierne.
 
I forbindelse med ansættelse som bioanalytikerunderviser forventes det, at man indenfor det første år af sin ansættelse som minimum påbegynder en sundhedsfaglig diplomuddannelse på 60 ECTS point.
 

Bioanalytikerunderviser på professionshøjskolen

Bioanalytikerundervisere ansat på professionshøjskolerne har ansvar for at varetage undervisningen af bioanalytikerstuderende under uddannelsen på skolerne.
 
Stillingen kræver, at man som minimum har en masteruddannelse på 60 ECTS point.
 

Uddannelseskoordinator

Uddannelseskoordinatorerne er ansat i Regionernes sygehusenheder.
 
Udover varetagelse af undervisning har de det overordnede ansvar for koordinering af den kliniske undervisning på en eller flere sygehusenheder.
 
For at blive ansat som uddannelseskoordinator stilles som minimum krav om en sundhedsfaglig diplomuddannelse på 60 ECTS point.
 

Klinisk vejleder

Klinisk vejledere er bioanalytikere med erfaring indenfor deres speciale.
 
Derudover kræver det kompetence til at kunne lære fra sig. Klinisk vejledere skal i samarbejde med bioanalytikerunderviseren oplære de studerende i at håndtere de analyser som udføres på laboratoriet.
 
For at være kliniskvejleder skal man have bestået det officielle diplommodul som klinisk vejleder på 10 ECTS point.
 

Censor

En censor er den eksterne bedømmer til eksamen ved bioanalytikkeruddannelsen.
 
En censor er ikke nødvendigvis underviser, men har en stor faglig kompetence.
 

Efteruddannelseskonsulent

Efteruddannelseskonsulenter er bioanalytikere ansat som konsulenter i f.eks. regionale og lokale personale afdelinger til at varetage og tilrettelægge efteruddannelse for bioanalytikere.
LinkedIn Email Twitter