Udland

Der er flere muligheder for bioanalytikere for at få ny erfaring og bidrage med sine kompetencer gennem arbejde i udlandet.

​Non-Govermental Organizations (NGO)

Som bioanalytiker er der mulighed for at blive udsendt til udviklingslande og lande ramt af humanitære katastrofer gennem NGO'er som f.eks. Læger Uden Grænser.
 
Ofte vil man som bioanalytiker arbejde på lokale hospitaler eller i større projekter under laboratorieforhold med begrænsede ressourcer.

Som udsendt bioanalytiker har man blandt andet ansvar for driften og kvalitetssikringen af laboratoriet og undervisning af lokalt ansatte. 
 
For at arbejde i udviklingsprojekter er praktisk erfaring med parasitologi, bakteriologi og hæmatologi såvel som indsigt i at diagnosticere sygdomme som malaria, tuberkulose, HIV/AIDS og andre seksuelt overførte sygdomme nødvendige kompetencer.  

 

Det danske forsvar

Som bioanalytiker er det muligt at blive ansat i Forsvaret til at kvalitetssikre og udføre laboratoriearbejdet på felthospitaler tilknyttet internationale militære missioner, hvor danske soldater er udsendt.
 
Ansættelsen kræver erfaring med immunologi, klinisk kemi, mikrobiologi og patientkontakt i form af blodprøvetagning. Derudover skal man opfylde de generelle krav til at bestå Forsvarets optagelsesprøve og gennemføre en basisuddannelse inden udsendelse på 2x2 uger.  

 

Ansættelse på et udenlandsk laboratorium

Som bioanalytiker er det muligt at blive ansat i andre lande. Da uddannelsessystemerne er meget forskellige, kræver det, at man nøje undersøger, hvordan den danske eksamen oversættes i det pågældende land, man søger arbejde i.

Deruover skal du i mange lande søge om en autorisation, og her vil autorisationsmyndighederne have brug for at vide, om du har en dansk autorisation, og om den er gyldig og uindskrænket (at du er i “good standing”). Du kan læse mere om proceduren på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside​.

Du kan finde information om anerkendelse af din uddannelse inden for og uden for EU hos Styrelsen for International Uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ønsker du at rejse til udlandet for at arbejde som bioanalytiker, er der en række spørgsmål, der er værd at undersøge. F.eks. omkring arbejdsløshedskasse, pensionskasse, ferie, landets faglige organisation for bioanalytikere o.s.v.

I dbio’s arbejdsmarkedsgruppe kan du få orientering om aftale med Den Internationale Brigade og om overenskomst i Grønland.

Norden

Du skal søge om autorisation, og processen minder meget om den danske. Du skal udfylde en online formular, vedhæfte eksamensbevis mv. og betale et gebyr til den myndighed, som udsteder autorisationen. Se adresser her. 
 

EU-lande

Ønsker du hjælp til jobsøgning i EU, er Kommissionens hjemmeside EURES (EURpean Employment Services) en mulighed.

Her kan du også læse mere om opholdstilladelse, skatteforhold, sygesikring, arbejdsvilkår og lign.
 

Medlemsforhold

For at du kan få den nødvendige rådgivning og vejledning under ansættelsen anbefaler dbio, at du melder dig ind i den faglige organisation i ansættelseslandet.
 
Du vil kunne forblive passivt medlem af dbio, og vil få fagbladet danske bioanalytikere sendt til din udlandsadresse.
 
Du kan finde oplysninger om de relevante faglige organisationer her. 
 
Hvis du arbejder i Norden (undtaget Finland), kan du dog blive gæstemedlem i op til tre år. Som gæstemedlem har du ret til samme rådgivning og hjælp af den faglige organisation i værtslandet som organisationens egne medlemmer, og så længe du er fuldgyldigt medlem af dbio, er det gratis for dig at være gæstemedlem. Læs mere her.
 

Ferie

Hvad angår optjent feriegodtgørelse, er det sådan, at hvis man frameldes folkeregistret og er udenlands mere end 6 måneder, kan hele indeståendet på feriekonto hæves.
 

A-kasse

A-kasseforhold kan du finde beskrevet på DSA's hjemmeside  under menuen udland. Der er dels generelle regler, dels forskellige regler for EU-lande samt Færøerne og Grønland. 
LinkedIn Email Twitter