Tværgående funktioner

Der er flere tværgående funktioner, du kan varetage som bioanalytiker.

Projektkoordinator

Kan være en stabsfunktion inden for HR, som udvikler kurser, for eksempel i forhold til undervisning og arbejdsmiljø.

 

Udviklingsbioa​nalytiker

Udviklingsbioanalytikeren arbejder på udviklingsprojekter ifht. faglige problemstillinger på laboratoriet. Det kan typisk være at udvikle og vurdere nye analysesetup. Nogle ste​der er det afdelingsbioanalytikere, der varetager denne rolle. 

 

Arbejdsmi​ljøkonsulent

En arbejdsmilijøkonsulent er ansat i direktionen på et sygehus til at varetage og koordinere det overordnede arbejdsmiljøarbejde på sygehuset.
LinkedIn Email Twitter