Specialistfunktioner

Som bioanalytiker har man mulighed for at have varierende specialistfunktioner inden for det faglige, IT, det tekniske område og administrative opgaver.

Stillingsbetegnelserne for disse specialistfunktioner kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads. Under hver kategori er nogle af de mest almindelige stillingsbetegnelser for specialistfunktionerne samlet.

 

Kvalitetsmedarbejder

Der findes forskellige titler for bioanalytikere, der arbejder på kvalitetsområdet, nogle af dem er:
 
 • Kvalitetskoordinator
  En procesleder som koordinerer kvalitetssikring og akkrediteringsprocessen på afdelingsniveau.
 
 • Kvalitetsauditor
  En kvalitetsauditør (også kaldet kvalitetssurveyer) har en specialuddannelse/-træning i at gennemføre en audit. Audit er et internt tjek på, at man lever op til de kvalitetskrav, som man har forpligtet sig på i forhold til forskellige akkrediterings- og certificeringsmodeller.
 
 • Patientsikkerhedsansvarlig
  Patientsikkerhedsansvarlige behandler utilsigtede hændelser og afvigelser. De sikrer i samarbejde med ledelsen, at der bliver fulgt op på dem.
 
 • Kvalitetskonsulent
  Konsulent i kvalitetsorganisationen på hospitalsniveau.

 

Faglig specialist

En specialist (også kaldet ressourceperson eller faglig koordinator) har specialistviden inden for et afgrænset fagligt område. Specialisten kan være oplæringsansvarlig.

 

Superbruger

En superbruger har udvidet apparaturkendskab inden for et afgrænset fagligt område og står f.eks. for setup, kalibrering, indkøring, vedligeholdelse, fejlfinding og oplæring. 

 

Laboratoriefaglig konsulent

Bioanalytikere der underviser og sikrer kvaliteten af de diagnostiske ydelser i primærsektoren (de praktiserende læger). Ofte er det bioanalytikerundervisere, der varetager denne opgave. Stillingen findes primært inden for klinisk biokemisk afdeling.
 

Kontaktbioanalytiker/diagnostisk samarbejdspartner

Kontaktbioanalytikere er bindeledet mellem laboratoriet og kliniske afdelinger. Formålet er at forbedre patientforløb, kvalitetssikring, begrænse unødvendige prøvebestillinger samt sikre samarbejde og kommunikation mellem laboratoriet og de kliniske afdelinger.
 

Genetisk rådgiver

Et ekspertområde, hvor bioanalytikere rådgiver familier, der er disponeret for genetiske sygdomme. Genetiske rådgivere er ansat få steder i Danmark hvor der er genetiske specialer.
 

IT-konsulent

Bioanalytikere kan arbejde med sundheds-IT på flere niveauer på hospitalerne, på regionsniveau eller i private firmaer. Blandt stillingsbetegnelserne er IT-konsulent, IT-ansvarlig, systemadministrator eller koordinerende systemadministrator. Bioanalytikere i disse stillinger varetager bl.a. behovsanalyse, design og indkøring af nyt IT programmel.
LinkedIn Email Twitter