Efter- og videreuddannelse

Mulighederne for efter- og videreuddannelse som bioanalytiker er mange.

Det er muligt at opnå efteruddannelse inden for alle specialer ved at deltage i kurser - der er bl.a.:
 
 
 

Videreuddannelse

Bioanalytikeruddannelsen giver merit på en række andre uddannelser og kan overbygges med en diplom-, master- eller kandidatuddannelse.
 
Mange bioanalytikere, der f.eks. videreuddanner sig indenfor biomedicin eller indenfor sundheds-IT, anvender deres nye kompetencer og kvalifikationer i bioanalytikerstillinger, eller anvender deres bioanalytikerfaglighed i forbindelse med deres nye fagområde.
 
Som bioanalytiker har du gode muligheder for at læse videre.
 
F.eks. kan du:
  • tage Den sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - cand. scient. san., og arbejde inden for projekt- og udviklingsarbejde, f.eks. evalueringsundersøgelser, arbejde som bioanalytikerunderviser eller evt. efterfølgende tage en forskeruddannelse (Ph.d.) inden for laboratorieområdet

 

  • tage en kandidatuddannelse og blive cand.scient.med. i biomedicinsk teknik, og f.eks. arbejde inden for forskning og være med til at udvikle nye analyser

 

  • tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller en master i f.eks. sundhedspædagogik og f.eks. blive ansat som bioanalytikerunderviser på et hospital eller  på en professionshøjskole 

 

  • tage en Master i Sundhedspædagogik og f.eks. blive underviser på professionshøjskoler på bioanalytikeruddannelsen

 

  • tage en Master i Professionsudvikling

 

  • tage en diplom- eller masteruddannelse i ledelse og f.eks. blive chefbioanalytiker

 

LinkedIn Email Twitter