Søg støtte til bioanalytikerstuderende

Ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober hvert år.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk. ALLE felter SKAL udfyldes.
 
Ansøgning forudsætter medlemskab af dbio i mindst 1 år på ansøgningstidspunktet, dog ikke hvis udlandsophold er så tidligt i uddannelsesforløbet, at det ikke ville være muligt med medlemskab et år.
 
Ansøgning vedlægges attesteret uddannelsesaftale. 
 
Ansøgningen vil kun blive behandlet, såfremt alle punkter i ansøgningsskemaet er udfyldt og alle krav opfyldt.
 

Husk Bilag

Relevante bilag kan i øvrigt vedlægges – f.eks. aftale om det faglige indhold ved uddannelsesforløb i udlandet.
 
Retningslinjer for tildeling og støtte bør nøje gennemlæses og sammenholdes med udfyldelse af ansøgningsskemaets enkelte punkter.
 
ALLE udgifter skal efterfølgende dokumenteres med bilag som forudsætning for udbetaling af bevilget støtte.
 
​​​​​​​​​
 

 Søg støtte til bioanalytikerstuderende

 
 


Der er valgt listen webform_søg-støtte. Valget kan evt. ændres her: Ret listevalg
LinkedIn Email Twitter