Ny støttemulighed IFBLS 2020

Kr. 100.000 ekstra ved fondens uddeling i marts 2020. dbio’s Uddannelses- og Forskningsfond har særlig støttemulighed i forbindelse med IFBLS 2020.

​I forbindelse med at verdenskongressen for bioanalytikere – IFBLS 2020 – afholdes i Danmark 1.-5. september 2020, har fonden fået mulighed for ved fondsuddelingen i marts 2020 at uddele ekstra kr. 100.000 til støtte til deltagelse i IFBLS 2020.

HVORDAN SØGER JEG? Du bruger det ansøgningsskema som findes HER​

Krav for at kunne søge støtte

Som altid gælder det, at du har været medlem af dbio i mindst 1 år ved tidspunktet for afholdelse af aktiviteten, i dette tilfælde kongressen, for at kunne få støtte.
 
Fonden har lagt nogle særlige retningslinjer omkring uddelingen i marts 2020.
 

Du skal HAVE indsende et abstract til IFBLS2020. 

Hvis du har indsendt et abstract til IFBLS2020 kan du søge om støtte. Det indsendte abstractet vil først blive godkendt efter Fondens ansøgningsfrist, men da næste ansøgningsrunde til Fonden er efter afholdelse af IFBLS2020, er det pr. 1. marts 2020 du skal søge. Bliver dit abstract ikke godkendt, får du ikke udbetalt en evt. bevilling.

Medlemmer af dbio kan i forbindelse med IFBLS 2020 søge støtte til deltagergebyret til faglig deltagelse på baggrund af submittet abstracts for:
 
 • Op til to forfattere på det samme abstract. Abstractet skal være submittet til IFBLS 2020 senest 15. februar 2020. 
 • Støtten vil kun blive udløst, hvis abstractet godkendes til deltagelse i IFBLS 2020.
 • Abstractet skal vedhæftes ansøgningen, ligesom det skal angives, hvilke to forfattere af evt. flere forfattere på abstractet beløbet søges af/søges til.
 • Der kan kun indsendes én ansøgning pr. abstract.
 • Der kan kun søges støtte til forfattere, som er medlem af dbio.

 

 • For studerende gælder, at en forfatter på et abstract kan søge støtte til deltagelse i IFBLS 2020.
 • Støtte kan søges på baggrund af indsendt abstract, der beskriver et fagligt relevant projekt, som den studerende har beskæftiget sig med som led i uddannelsen.
 • Abstractet skal være submittet til IFBLS 2020 senest 15. februar 2020.
 • Støtten vil kun blive udløst, hvis abstractet godkendes til deltagelse i IFBLS 2020.
 • Abstractet skal vedhæftes ansøgningen, ligesom det skal angives, hvilken af evt. flere forfattere på abstractet beløbet søges af/søges til.
 • Der kan kun søges støtte til 1 forfatter/abstract, og ansøgeren skal være medlem af dbio.
 • For at komme i betragtning til deltagelse som studerende skal du være studerende på det tidspunkt, kongressen afholdes.

 

Der kan kun søges støtte til kongresgebyr.

Ansøgningsfrist er 1. marts 2020.

​​​
LinkedIn Email Twitter