Indssamling og behandling af visuelt vurderede data

  Kursusnummer
  5/17
  Startdato
  24-10-2017
  Slutdato
  24-10-2017
  Medlemspris
  1.675
  Ikke-medlemspris
  2.075
  Tilmelding åbner
  29-10-2016
  Tilmeldingsfrist
  02-05-2017

Kursusbeskrivelse:

Temadagen vil give deltagerne mulighed for at blive inspireret til at arbejde med visuelt skønnede data. For eksempel i forbindelse med kvalitetssikring eller forsknings- og udviklingsprojekter.
Temadagen vil veksle mellem teoretiske oplæg og korte gruppearbejder, hvor deltagerne
får mulighed for at arbejde med eksempler.
 

Indhold:

Basal indføring i principper for metodeevaluering.
Omdannelse af visuelt vurderede data til statistisk anvendelige data
Hvilken statistik kan anvendes?
Hvilke udregninger og formler er de oftest anvendte?
Inter- og intraobservatør overensstemmelse
Anvendelse af statistik herunder visualisering af data i form af grafer og kurver
Anvendelse af foto som dokumentation
Anvendelse af databehandling ved hjælp af målinger og tællinger på digitalt indscannede
mikroskopipræparater, herunder brug af gratis eller betalingsprogrammer eller programmer, der følger med indkøbt apparatur. Eksemplerne vil overvejende være på data fra det patolog – anatomiske
fagområde.
 

Formål:

At give deltagerne en basal indføring i hvordan skønnede data bliver indsamlet og kan behandles.
 

Målgruppe:

Bioanalytikere, der arbejder med analyser, hvor data fremkommer efter et skøn fx indenfor
patologi, mikrobiologi eller nuklearmedicin.
 

Undervisere:

En eller flere undervisere fra en af uddannelsesinstitutionerne, samt medlemmer af udviklingsgruppen.
 

Kursusleder:

Kvalitetskonsulent Lone Bojesen
 

Temadagen er udviklet af:

Histo-cyto udviklingsgruppen
 

Sted og tid:

MBK, København
Tirsdag den 24. oktober 2017

LinkedIn Email Twitter
Tilbage