Hvordan får du det perfekte HE snit

  Kursusnummer
  3/17
  Startdato
  18-09-2017
  Slutdato
  18-09-2017
  Medlemspris
  1.675
  Ikke-medlemspris
  2.075
  Tilmelding åbner
  29-10-2016
  Tilmeldingsfrist
  02-05-2017

Kursusbeskrivelse:

Perfekte snit bygger på kvalitet i hvert eneste trin i præanalysen og analysen af histologisk materiale. Dagen sætter derfor fokus på at vurdere kvaliteten af det histologiske materiale og alle de procedurer,
det gennemgår på patologiafdelingen.
• Fiksering
• Udskæring
• Vævspræparering
• Mikrotomi
• Analyser
Deltagernes eget arbejde og egne erfaringer vil blive inddraget og koblet med undervisernes teoretiske oplæg baseret på videnskabelig baggrund.
 

Indhold:

Hele den histologiske procedure vil blive nøje gennemgået ud fra gode eksempler snuppet fra større eller  indre projekter,  der er udført på patologiafdelingerne.

Eksempler på analyser er fx HE, immunfarvninger og udvalgte molekylære analyser.
Kvalitetssikring og standardisering indgår i alle oplæg.
 

Formål:

At få deltagerne til at forholde sig kritisk til resultaterne indenfor patologisk-anatomiske analyser.
 

Målgruppe:

Bioanalytikere beskæftiget på laboratorier, der udfører patologisk-anatomiske analyser samt molekylærbiologiske analyser.

Undervisningen er tilrettelagt efter at deltagerne bidrager med mindre forsøg, som udføres inden deltagelse.

Undervisere:

Medlemmer af histo-cyto udviklingsgruppen
 

Kursusleder:

Bioanalytiker Vinni Bredahl
 

Temadagen er udviklet af:

Histo-cyto udviklingsgruppen
 

Sted og tid:

Vejle Sygehus.
Mandag den 18. september 2017.

 

LinkedIn Email Twitter




Tilbage