Revision af uddannelsen

Uddannelses- og Forskningsministeriet har iværksat et revisionsprojekt af bioanalytikeruddannelsen og de øvrige sundhedsfaglige professionsbachelorer. De reviderede uddannelser skal træde i kraft 2016.

Opgaver for revisionsprojektet

Der skal besluttes en overordnet juridisk ramme og opbygning af uddannelserne. Og der skal udvikles indhold i de enkelte uddannelser samt fælles elementer på tværs.

Hent kommisoriet for revsionsprojektet (pdf)

Organisering af projektet

dbio har via Sundhedskartellet en plads i både styregruppe og koordinationsgruppe. dbio er med i udviklingsgruppen for bioanalytikeruddannelsen. Flere bioanalytikere er med i tværfaglige grupper.

Læs mere om organiseringen


Tidsplan for projektet

Projektet er delt op i faser, hvor de overordnede rammer først skal være på plads, inden der kan udarbejdes detaljerede forslag for hver uddannelse. Når de nye uddannelsesbekendtgørelser er parate, kan der laves nye studieordninger.

Se tids- og procesplanen


De juridiske rammer

Styregruppen er enige om de overordnede juridiske rammer for uddannelserne, og uddannelsesministeren har godkendt forslaget. Der arbejdes derfor videre inden for disse rammer.

Læs mere om de overordnede juridiske rammer


Uddannelser i revisionsprojektet
 • Bioanalytikeruddannelsen
 • Sygeplejerskeuddannelsen
 • Fysioterapeutuddannelsen
 • Ergoterapeutuddannelsen
 • Radiografuddannelsen 
 • Jordemoderuddannelsen 
 • PB i sundhed og ernæring 
 • Psykomotorikuddannelsen 
 • PB i Nutrition & Health


Otte udviklingsgrupper

 • Tværprofessionel og tværfaglig undervisning
 • Prøveformer m.v. 
 • Samarbejde mellem teoretisk og klinisk undervisning
 • Internationalisering
 • De generiske kompetencer
 • Toningsmuligheder
 • Forsknings- og
 • udviklingsbasering i uddannelserne
 • Læring i den kliniske undervisning 


Hent kommissorium for de tværgående udviklingsgrupper (pdf)


Fremtidens sundhedsuddannelser
 
En rapport fra Sundhedskartellet sætter fokus på fremtidens sundhedsvæsen og uddannelsernes rolle.
 


Hvis du vil vide mere 

Læs om projektet på professions-højskolernes temaside:

www.sundhed2016.dk

 
LinkedIn Email Twitter