Tillykke til vinderne af bachelorprisen

dbio har uddelt priser til nyuddannede studerende for deres bachelorprojekt. Projekterne blev indstillet i august 2020.

1. prisen​
Bispebjerg vindere.jpg

Christina Isabella Kirkvåg, Ida Hornhaver Eilenberger og Rebekka Lynge
Kl. Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og Københavns Professionshøjskole

Titel: National undersøgelse af biokemiske laboratoriers automatisering og udfordringer ved afpropning af ethanol og CO2 samt desinfektionsprocedure ved rekvirering af ethanol.

Projektet offentliggøres senere pga. igangværende proces med at få optaget en videnskabelig artikel i relevante journaler. 

Vejledere: Bioanalytikerunderviser Anne Marie Duus og Julie Smith,  Københavns Professionshøjskole.

 

dbio's begrundelse (uddrag):

Projektet sætter bl.a. fokus på et emne, der har stor indflydelse på laboratorieområdet, men som sjældent bliver behandlet i forskningsstudier – nemlig automatisering. Det er meget relevant, nyttigt og nyt at få skabt et overblik over, hvordan og i hvilket omfang biokemi er automatiseret. 
Flere specialer bliver mere og mere automatiserede, så projektet kan også inspirere andre. Det er vigtigt at få mere viden om emnet og udvikle opmærksomhedspunkter og en kritisk sans over for leverandørernes tilbud. Projektet understreger dog også, at biokemi ikke ”bare” er automatisering – det kræver høj specialisering at forstå, udvikle og kvalitetssikre analyseprocesserne.
Corona betød, at gruppen blev nødt til at omstille projektet, og det klarede de flot. De fik gennemført en national spørgeskemaundersøgelse med en meget høj svarprocent. 
Det er også imponerede , at rapporten allerede indeholder et udkast til en videnskabelig artikel. Den vil både skabe opmærksomhed om faget og en aktuel problemstilling, for projektet viser også, at der er store forskelle i afdelingernes desinfektionsprocedure. Her er der potentiale for en faglig diskussion. 
Rapporten er gennemsyret af høj faglig kvalitet, og den er super velskrevet.

2. prisen​


Julie Heiberg Buhl, Malene Gaardsdal Jensen, Samuel Isaiah Behram og Rolf Geessink
Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt , og VIA University College.

Vejledere: Anja Graversen Bro, klinisk bioanalytikerunderviser, og Lone Krause-Jensen.

dbio's begrundelse (uddrag):

Projektet behandler et emne, som er meget relevant for bioanalytikernes praksis, fordi det har så stor betydning for de mindste patienter og deres bekymrede forældre. 
I det ene ben af projektet er der fokus på hele prøvetagningen – fra det præ-analytiske til resultatet – og der er ikke en finger at sætte på det grundige metodearbejde. I det andet ben har gruppen undersøgt mulighederne for smertevurdering og smertelindring og på den måde udvist stor omsorg for en sårbar patientgruppe. Der er foretaget meget grundige observationer af prøvetagning på nyfødte, og projektets fund, resultater og forslag i begge "ben" er meget nyttige for praksis.
Derudover har gruppen været optaget af det tværprofessionelle samarbejde, og hvad sygeplejersker og bioanalytikere kan lære af hinanden – det giver nyt input i forhold til bioanalytikernes funktion som diagnostisk samarbejdspartner.

Indstillede til bachelorprisen


Julie Stenbak, Yulia Belova og Xenia Øland
Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital, og VIA University College
Projekt: Metodevalidering af HemoCue WBC DIFF

Rebekka Hanne Gerwig
Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Professionshøjskole
Projekt: Præanalytiske faktorer og stabiliteten af diabetes relaterede biomarkører

LinkedIn Email Twitter