Vindere af bachelorprisen

Syv projekter blev indstillet til dbio’s bachelorpris i februar 2020. Bedømmelsesudvalget kom på hårdt arbejde, da de skulle udpege vinderne af henholdsvis 1. og 2. prisen. "En kæmpe fornøjelse at læse alle indstillede projekter," siger bedømmelsesudvalg.

1. prisen​
webBachelorpris-1-pris-vindere.jpg

Maximillian Mosskov, Danni Jakobsen og Kristian Jepsen, bioanalytikerunderviser Tove Baun og UC vejleder Inge Marie Bayer.

 
Danni Jakobsen, Kristian Jepsen og Maximillian Mosskov 
Patologiafdelingen på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg, UC Syd, Esbjerg

Titel: Digital billedanalyse af Ki67-proliferationsindeks på invasive duktale mammakarcinomer
 
Vejledere: Bioanalytikerunderviser Tove Baun og Inge Marie Bayer, UC Syd
 

dbio's begrundelse (uddrag):

Projektet har fokus på digital billedanalyse, der indføres i patologien i disse år, og som i dette tilfælde indgår i diagnosticering af brystkræft. Det er derfor meget vigtigt at få mere viden om, hvordan man metodevaliderer en ny form for diagnostik.
 
De studerende har demonstreret hardcore bioanalytikerfaglighed på højt niveau, og deres arbejde kan inspirere andre grene af bioanalytikerfaget, der også arbejder med digital billedanalyse. Projekt åbner endda for muligheden for jobflytning fra patolog til bioanalytiker, og det er jo perspektivrigt, når vi ved, at der flere steder er mangel på patologer. Det er en flot og velskrevet rapport, teorien er gennemarbejdet og pædagogisk formidlet, og de studerende forholder sig kritisk til den anvendte metodik og har også overvejet de etiske implikationer ved brug af biologisk materiale.

2. prisen​

 
webBachelorpris-2-pris-vindere.jpg

Bioanalytikerunderviser Ketty Bruun, Marie Nørkjær Larsen, Katrine Rafn Josiasen, og UC vejleder Jonas Thorsen.

 
Katrine Rafn Josiasen, Marie Nørkjær Larsen og Mette Bruun
Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital, VIA University College
Titel: Metodeoptimering af NK-funktionstest til udredning af immundefekt hos børn 
 
 
Vejledere: bioanalytikerunderviser Ketty Bruun og Jonas Thorsen, VIA
 
 

dbio's begrundelse​ (uddrag)

NK-funktionstest er en immundefektanalyse, og da afdelingen er bekymret for testens diagnostiske anvendelighed, har de studerende undersøgt, om metoden kunne optimeres. Projektet har høj klinisk relevans, for selv om undersøgelsens resultater ikke kan bruges til at ændre den eksisterende analyse, så er det skabt ny viden og et vigtigt grundlag for det videre arbejde.
 
Projektet minder os om, at vi også skal huske at kvalitetssikre analyser, der er rettet mod sjældne sygdomme. Det betyder jo alt for de mennesker, som det rammer. Undersøgelsen er sat ind i en sammenhæng, så man forstår baggrunden og relevansen, og de studerende har udført et komplekst og arbejdskrævende studie med eksemplarisk systematik og grundighed. De har selvstændigt udviklet og testet en række protokolkombinationer med inspiration fra international forskning, og arbejdet er formidlet præcist og med en entydig konklusion og anbefaling.

Indstillede til bachel​​orprisen 

Maja Johansen og Pernille Søs Hovgaard Jensen
Genomisk Medicinsk Afdeling, Rigshopsitalet / Københavns Professionshøjskole
Projekt: Optimering af opsamling og oprensning af RNA fra Hjernevæv 
Abstract med indstilling: 1 Abstract.pdf1 Abstract
​​
Sarah Bækdahl Petersen
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet / Københavns Professionshøjskole
Projekt: Undersøgelse af IgY antistoffers effekt i en simuleret urinvejsinfektion demonstreret i en ny musemodel
Abstract med indstilling: 2 Abstract.pdf2 Abstract

Lisbeth Gade og Michéle M. Jensen
 
Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospiial / VIA University College
Projekt: Betydningen ved implementering af ddPCR Multiplex Supermix
Abstract med indstilling: 3 Abstract.pdf3 Abstract

Didde Callesen Johannsen, Henriette Meng Larsen og Janni Sofie Nielsen, UC Syd
 
Projekt: ”Har du set min vandrejournal? Den er blevet digital”
Abstract med indstilling: 4 Abstract.pdf4 Abstract

Rikke Marie Plambeck, Marco Rudi Christiansen, Winnie Lykke Mindedahl og Anne Henriksen
Klinsik Patologisk Afdeling, Odense Universitetshospital / UC Lillebælt
Projekt: Detektering af BCR-ABL1-transkript ved ribonukleinsyreoprensning direkte fra fuldblod
Abstract med indstilling: 5 Abstract.pdf5 Abstract​​​
LinkedIn Email Twitter