Videreuddannelse

De erfaringer og kompetencer, som du som bioanalytiker erhverver gennem den daglige praksis, kan ikke stå alene.

videreuddannelse.jpg
Livslang læring er en nødvendighed - både for din fortsatte udøvelse af din profession og for bioanalytikerfagets faglige udvikling.

 

Kompetencegivende videreuddannelse kan tages på forskellige niveauer samt forskellige områder. Den bedste uddannelsesdatabase og guide til voksne, der ønsker kompetencegivende uddannelse er Uddannelsesguiden.

 

Her finder du kompetencegivende videreuddannelses moduler og uddannelser - på forskellige uddannelsesniveauer. Nogle er mere målrettet bioanalytikere end andre.

 

 Supplér listen

 

​Der oprettes stadig nye uddannelser på de højere læreanstalter.

 

Har du yderligere forslag til listen over master- og kandidatuddannelser, som er relevante for bioanalytikere så send en mail til:

 

Marianne Nielsen

man@dbio.dk

 

 dbio kurser

 
LinkedIn Email Twitter