dbio rådgiver

 
​Kontakt
Konsulent Marianne Nielsen, man@dbio.dk, tlf. 4422 3259

Udviklings- og forskningspuljen i regionerne

Har du og dine kolleger et udviklings- eller forskningsprojekt, som mangler økonomisk støtte, kan du senest den 1. september 2019 søge midler i Udviklings- og forskningspuljen.

 

Danske Regioner og Sundhedskartellet har i forbindelse med OK 18 nedsat en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne.

Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på
den konkrete, praksisnære effekt.
 • Udviklings- og forskningspuljen støtter projekter inden for
  temaerne:
 • Forskning og vidensudvikling i forhold til personer med
  multisygdom og sygdommens kliniske udtryk, behandlingsog
  rehabiliteringsmuligheder, og hvordan man foretager en
  effektiv organisering af indsatsen
 • Betydningen af relationer og relationsopbygning mellem
  patienter/borgere og sundhedsprofessionelle.

 

Vurdering af ansøgninger

Puljen kan søges af medarbejdere fra Sundhedskartellets medlemsorganisationer og ledere på alle regionale arbejdspladser. Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer ansøgningerne,
og udvalget tilgodeser ansøgninger, som bl.a. fokuserer på:
 • udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
 • forbedring af kvaliteten i ydelserne
 • styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
 • styrkelse af videndelingen.

 

Danske Regioner og Sundhedskartellet har et ønske om, at udviklings- og forskningsprojekterne skal have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne derfor skal have et vist omfang.

Projekter med et budget på minimum 300.000 bliver derfor prioriteret.

Hvornår og hvordan kan der søges?

Ansøgningsfristen er 1. september 2019.

 • Søg Udviklings- og forskningspuljen nu

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende Udviklings- og forskningspuljen, er du velkommen til at kontakte:

Charlotte Vinderslev, Sundhedskartellet, CharlotteVinderslev@dsr.dk
tlf. 46 95 40 62

eller

Tina Louise Olsen, Danske Regioner
tlo@regioner.dk
tlf. 35 29 83 26.

LinkedIn Email Twitter