Tidligere projekter

OK15

I overenskomsten OK15 blev der taget intiativ til Udviklings- og forskningspuljen, 14 millioner kroner, som kunne søges af Sundhedskartellets medlemmer. Nu er pengene fordelt.
 
Birgitte Lüttge, ledende bioanalytiker, Klinisk biokemisk afdeling, Aalborg Universitetshospital,  får 1 mio. til et udviklingsprojekt om akut blodprøvetagning i eget hjem.

Projektet er et samarbejde mellem almen praksis, akutsygeplejersker i Allborg Kommune og Klinisk Biokemi på Aalborg Universitetshospital.
 
Der var søgt om 3.010.100 kr. til projektet, og det fik 1.000.000 kr.
 

500.000 til forskning

Helle Glud Binderup, ph.d.-studerende, Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus modtager 500.000 kr. til et forskningsprojekt om evaluering af blodpladehæmmende behandling.
 
Projekttitlen er ”Monitorering af antitrombotiske behandlinger ved hjælp af en score baseret på mikroRNA og PDW.” Resultatet forventes publiceret som artikler i internationale tidsskrifter.
 
Der var søgt 1.439.390 kr., og projektet fik 500.000 kr.
 

 

OK11

Sundhedskartellet og Danske Regioner udbød første gang en Udviklings- og forskningspulje efter overenskomsten i 2011. Pengene blev uddelt i 2012, og også dengang var puljen på 14 millioner kroner.
 
18 ud af i alt 138 projektansøgninger modtog penge fra Udviklings- og forskningspuljen. Et akutkursus for bioanalytikere var dengang det eneste projekt rettet mod bioanalytikere, som fik bevilget penge. 
 
Projektet blev beskrevet i en artikel i fagbladet i 2013. Læs den her:

 

LinkedIn Email Twitter