Efteruddannelsespulje til AMiR

Drømmer du om diplomuddannelse eller anden efter-/videreuddannelse for at styrke dig i din rolle som AMiR? Så kan du søge midler gennem dbio’s pulje til erfarne AMiR.

​​Kriterier for at søge puljen

  • Du skal have minimum 5 års erfaring som AMiR
  • Du skal have modtaget afslag af din arbejdsgiver til at betale for videreuddannelsesmodulet 
  • Du skal have gennemført dbio’s arbejdsmiljøuddannelse
  • Uddannelsen du søger skal være kompetencegivende (give ECTS-point)

 

 
Støtte kan søges til kompetencegivende videreuddannelse (ECTS point). Der kan søges om støtte til dækning af kursusafgiften for ét eller flere moduler. Der kan desuden bevilges støtte til transport, overnatning og materialer. 

Ansøgningsfristerne er to gange årligt; den 1. maj og den 1. oktober, hvorefter ansøgninger vil blive behandlet og ansøgere gives besked hurtigst muligt.

Grundet Covid-19 udskydes ansøgningsfristen i maj til 1. oktober. Næste frist 1. oktober 2020

Puljen indeholder gennemsnitligt 80.000 årligt. 

Puljen administreres af dbio´s forretningsudvalg i samarbejde regionsformænd, der efter hver ansøgningsrunde vil behandle og vurdere de ansøgninger, der opfylder kravene.

I den individuelle vurdering af ansøgningerne, der opfylder kriterierne for støtte vil der bl.a. blive lagt vægt på regionale hensyn, arbejdspladsens behov, uddannelses relevans, ansøgers nuværende uddannelsesniveau, og antal medlemmer det gavner. Derudover tages individuelle hensyn i betragtning. 

Du skal dog være opmærksom på, at du først skal have forsøgt at få din arbejdsgiver til at betale efteruddannelsen, inden du kan komme i betragtning til tilskud fra dbio.

Baggrund

Ved kongressen i 2018 blev det vedtaget at oprette en pulje, hvor erfarne AMiR kan søge om midler til hel eller delvis dækning af diplomkurser eller anden relevant efter-/videreuddannelse.
Efteruddannelsespuljen er oprettet som et forsøg i kongresperioden 2018-2021
 
Spørgsmål; kontakt konsulent Sanne Jensen, sje@dbio.dk.
LinkedIn Email Twitter