Valg 2019 - hvad vil politikerne med diagnostikken?

Den 5. juni skal vi stemme til Folketinget, og den 26. maj skal vi stemme til Europa-Parlamentet. dbio.dk bringer en række artikler om de spørgsmål, der optager bioanalytikere og laboranter, op til valgene.

Folketingsvalget d. 5. juni​

 

Partiet Klaus Riskær Pedersen

Psykisk arbejdsmiljø. Hvordan vil du sikre, at ansatte, heriblandt bioanalytikere, i sundhedsvæsnet har plads og tid til at yde høj faglig kvalitet?​


"De ansatte i sundhedssektoren skal have arbejdsglæden tilbage gennem mere indflydelse på deres daglige arbejde og mindre unødig registrering."​
Alternativet

Uddannelse hele livet. Hvordan vil I sikre, at det fremover bliver nemmere for professionsbachelorer som f.eks. bioanalytikere at tage en kandidatuddannelse?

 
"Vi ønsker et system, hvor vi i løbet af arbejdslivet ’sparer op’, så vi kan tage perioder ud, hvor vi kan efteruddanne os. Dette kan både bruges til at opkvalificere sin uddannelser eller helt at skifte spor, hvis man f.eks. er blevet arbejdsløs eller bare ønsker at skifte karriere."Logo_High_Centreret_RacingGreen_RGB.PNG

Det Konservative Folkeparti

Uddannelse hele livet. Hvordan vil I sikre, at det fremover bliver nemmere for professionsbachelorer som f.eks. bioanalytikere at tage en kandidatuddannelse?


"Vi skal sikre, at der er færrest mulige byrder ved at gå fra en professionsbachelor til en kandidatuddannelse. Det var også årsagen til, at vi i efteråret 2015 med justeringen af fremdriftsreformen genindførte mulighed for supplering – samt at skabe et større fokus på mere samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter i forhold til overgange og udviklingen af nye kandidatuddannelser.

Vi mener, at det er vigtigt, at vi fastholder den dialog, så universiteterne og professionshøjskolerne sammen kan sikre smidige overgange."​
Dansk Folkeparti

Diagnostisk kvalitet. Hvilke faggrupper og kompetencer, mener du, er vigtige for at stille korrekte diagnoser som forudsætning for den rigtige behandling?


"Det er blandt andet speciallæger, og derfor er det vigtigt, at vi sikrer en faglig specialisering blandt alle faggruppe på sundhedsområdet, således at færre diagnoser risikerer at lande mellem to stole eller at forblive uopdagede. På sundhedsområdet er det for det meste et spørgsmål om liv eller død med en hurtig og korrekt diagnosticering."
Europa-Parlamentsvalget ​d. 26. maj

Læserbrev op til Europa-Parlamentsvalget: Der skal handling bag orden​e!


"Hvis de grundlæggende vilkår på arbejdsmarkedet for alvor skal forbedres, så er det i EU-samarbejdet, vi skal gøre det. Jeg vil i Europa-Parlamentet fordi jeg vil være med til at bestemme, hvad der skal stå i direktiverne, før de danner grundlag for dansk lovgivning. Det er der vi skal sætte ind, hvis vi vil skabe et bedre arbejdsliv for alle."

​​​​​​​​
LinkedIn Email Twitter