Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spørgsmål

”Lønkompensation” og ”Trepartsaftale” – hvad er det?

Svar

Nedenfor kan du læse hovedindholdet i aftalen om lønkompensat til. 

Du finder herudover en lang række spørgsmål og svar i FH's 

Vejledning om lønkompensation​


 

Hvad er det?

Trepartsaftalen om lønkompensation er en aftale, som arbejdsmarkedets parter har indgået sammen med Regeringen for at sikre, at lønmodtagere kan få løn som normalt uanset den aktuelle krise.

Kort om indholdet

Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan med ordningen få lønkompensation. 

Hvis virksomheden vælger at sende medarbejderne hjem i stedet for at opsige dem, kan virksomheden få en lønkompensationen fra Staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 30.000 kr.

For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 pct., af lønnen, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Virksomheden kan højest få lønkompensation i 3 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. 

Krav om, at du skal bruge ferie

Søger virksomheden lønkompensation for dig, er det et krav, at du anvender ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Har du ikke ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. 

Placeringen af de op til fem dage skal ske forholdsmæssigt over lønkompensationsperioden. Man kan altså ikke starte med at afvikle alt ferien, afspadseringen mv. 

Hvor meget ferie, afspadsering mv. du skal afvikle beregnes forholdsmæssigt i forhold til den konkrete hjemsendelsesperiode. Der afholdes fem dage, hvis hjemsendelsen varer tre måneder. 

Hvis du hjemsendes i 1,5 måned af de tre, vil det svare til 50 %, og den afholdte frihed / egenbetaling udgør 2,5 dage. 


 

Hvad gælder, når du er hjemsendt med lønkompensation?

Når du er hjemsendt og din arbejdsgiver modtager lønkompensation for dig, er du forpligtet til at møde på arbejde med dags varsel, hvis du arbejdsgiver ønsker det. Vi tolker aftalen således, at det IKKE er muligt, at arbejde andet sted, mens din arbejdsgiver modtager lønkompensation for dig.


 

Hvis du vil vide mere?

Du kan læse en række spørgsmål og svar om trepartsaftalen og lønkompensation neden for.

 

 


 

Vedhæftede filer

Oprettet kl. 20-03-2020 18:50 af Sara Beck Jochumsen
Sidst ændret kl. 02-04-2020 15:47 af Sara Beck Jochumsen