Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

FAQ - ofte stillede spørgsmål - om coronavirus COVID-19

:

Ferie - Regioner: Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie og afspadsering, når jeg er sendt hjem - jeg er ansat i en region.?

Spørgsmål

 Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie og afspadsering, når jeg er sendt hjem - jeg er ansat i en region.?

Svar

Du skal være opmærksom på, at der er forskel på reglerne før og efter 28.3.2020
 
Før 28.3.202
 
Det er dbio opfattelse, at medarbejderne offentlige område er sent hjem med løn, hvilket vi forstår som løn uden afvikling af ferie og afspadsering.
 
Får du anden besked så kontakt til tillidsrepræsentant.

NYE regler fra og med 28.3. - 13. april 20

Statsministerens har opfordret til, at de offentligt ansatte afvikler frihed ,hvis de er hjemsendt.
Der er derfor indgået aftale med KL og Danske Regioner om, at ferie og frihed kan afvikles i et større omfang end efter de normale regler. 
Aftalen gælder i perioden 28. marts – 13. april 20.
Hvem gælder aftalen for?
Aftalen gælder for ansatte i regioner og kommuner, der efter arbejdsgivers anvisninger ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28.4. til 13.4.20.
Ved ”varetage opgaver” forstås også situationer, hvor en medarbejder er pålagt at kunne møde ind med kort varsel den pågældende dag.
Hvad betyder aftalen?
Aftalen betyder, at ansatte, der ikke varetager opgaver i hele eller del af perioden fra 28.3.-13.4.20. skal afvikle frihed i en periode på op til 5 arbejdsdage
Der kan anvendes feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og eller flextid. Omsorgsdage og seniordage kan anvendes, men kun efter ønske fra medarbejderen.
Arbejdsgiver beslutter – efter dialog – med den ansatte, hvilken type frihed, der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles.
Friheden skal afvikles i hele dage.
Det opfordres til, at man lokalt overvejer, om de op til 5 dage med fordel kan placeres med 3 dage i perioden 6.-8. april 2020 og 2 dage sammenhængende i uge 16.
Særligt om allerede afholdt frihed i perioden 13.3. – 27.2.20
Feriedage, dage fra 6. ferieuge og afspadsering mv. som den ansatte har holdt i perioden fra 13.3. til og med 27.3.20 medregnes i opgørelsen af de 5 dage.
Varsling
Afvikling af friheden kan pålægges med dags varsel. Det opfordres dog til, at afvikling af frihed besluttes og meddeles medarbejderen tidligst muligt.
Ændring af allerede fastlagt ferie i perioden 14.4. – 30.4.20
Op til 5 feriedage og/eller dage fra 6. ferieuge, der er planlagt til afholdelse i perioden 14.4. – 30.4.20 kan med tilsvarende forkortet varsel fremrykkes til afholdelse i perioden fra 28.4. til og med 13.4.2020.
Arbejdsgiver skal erstatte et evt. økonomisk tab som følge af en sådan ændring, jfr. de almindelige regler herom.
 
Overført ferie
Feriedage kan varsles til afviklng, selv om disse er aftalt overført til det kommende ferieår.
Arbejdsgiver skal erstatte et evt. økonomisk tab som følge af en sådan ændring, jfr. de almindelige regler herom.

Hvis dit arbejde ikke muliggør, at du kan holde ferie inden 1.5.?
Med aftalen anerkender parterne, at der også er ansatte, der er ansat i kritiske og nødvendige funktioner og som kan have vanskeligt ved at holde ferie, de ellers ville have holdt.
Parterne er enige om, at der for disse ansatte søges løsninger, så de ikke afskæres for at holde ferie, der ikke kan overføres til det kommende ferieår.
Har du flere spørgsmål?
Hvis du har flere spørgsmål kan du altid kontakte din tillidsrepræsentant. 
Du finder kontaktoplysningerne på www.dbio.dk/findos.
 

Vedhæftede filer

Oprettet kl. 27-03-2020 11:25 af Sara Beck Jochumsen
Sidst ændret kl. 02-04-2020 16:42 af Sara Beck Jochumsen