Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spørgsmål

Jeg er gravid og arbejder på et hospital - hvordan skal jeg forholde mig?

Svar

​Som gravid betragtes du af myndighederne som blandt de danskere, der er i en særlig risikogruppe og derfor skal tage visse forholdsregler.

Dette er ud fra et forsigtighedsprincip, da man ved, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner, som skyldes øvre luftvejsinfektioner, fx influenza. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Nedenfor kan du læse om de særlige regler, der i øvrigt gælder for gravide. Retningslinjerne er præciseret pr. 12.5.20 og kan læses i Notat om håndtering af COVID-19: A (særligt s. 15ff)


Generelt for alle gravide

Gravide der er ansat i sundheds-, social- eller ældresektoren, skal ikke varetage opgaver eller funktioner i deres arbejde, hvor de deltager i pleje, omsorg eller behandling af og har tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19 baseret på typiske og karakteristiske symptomer, eller af personer, som er bekræftet med COVID-19. 

I sådanne tilfælde skal personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion. Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen til anden opgave eller funktion skal løses lokalt, og må ikke være en hindring for, at medarbejderen omplaceres.


Særligt fra graviditetsuge 28

Fra graviditetsuge 28, skal gravide medarbejdere i sundheds- social- og ældresektoren, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn fx. ved behandlings- pleje- eller omsorgsopgaver ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn omplaceres til andet ikke-borgernært arbejde.

Er det ikke muligt at omplacere medarbejderen til andet ikke-borgernært arbejde fx. telefonkonsultation eller lignende og er hjemmearbejde ikke en mulighed i funktionen, skal den gravide fraværsmedles. 
 

Arbejdsgiver skal altid lave risikovurdering og APV

Arbejdsgiver har efter arbejdsmiljøloven mv. en særlig pligt til at foretage en risikovurdering – og APV - for gravide. Dette for at sikre den gravide mod påvirkninger, der kan have negativ indflydelse på graviditeten. Arbejdsgiver kan derfor beslutte, at den gravide skal foretage andre opgaver eller at den gravide ikke må udføre det pågældende arbejde.  Du kan læse mere om gravide og ammendes arbejdsmiljø på arbejdstilsynets hjemmeside


Hvis du er utryg som gravid?

Hvis du som gravid alligevel er utryg, bør du tage kontakt til din egen læge og drøfte, hvad det er, der gør dig utryg ved at møde på arbejde.

Er det lægens vurdering, at der er en konkret risiko omkring din sundhed ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og se, om I kan finde en løsning, der fjerner risikoen – fx blive fjernet fra et arbejdssted, hvor du har meget personkontakt.

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko for fostrets udvikling og/eller graviditetens videre forløb, er der efter ”Barselsloven” mulighed for, at din læge kan udstede en fraværsmelding.  Vurdering er lægelig og kan udføres med bistand fra en arbejdsmedicinsk klinik. Det er et krav, at arbejdsgiver har undersøgt om der kan anvises anden passende beskæftigelse og ikke fundet det muligt.

Det anbefales dog altid, at du tager dialogen med din arbejdsgiver, du risikerer, at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde, at du vil blive opsagt eller bortvist, hvis han ikke er enig i vurderingen. 

Inden du bliver væk, bør du derfor kontakte din tillidsrepræsentant og særligt din arbejdsmiljørepræsentant.

 

 

Vedhæftede filer

Oprettet kl. 13-03-2020 13:21 af Sara Beck Jochumsen
Sidst ændret kl. 27-05-2020 12:52 af Sara Beck Jochumsen