Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spørgsmål

Hvor længe kan min arbejdsgiver sige jeg skal arbejde i træk?

Svar

​Udgangspunktet er, at du har ret til en hvileperiode på 11 timer inden for hver 24 timer. Herudover har du ret til et fridøgn i forlængelse af en 11-timers hvileperiode inden for 7 døgn. 

Hvornår kan 11 timers reglen fraviges?

 1.      Ved lokalaftaler

På en række hospitaler er der efter de gældende regler i arbejdstidsaftalen indgået lokalaftaler om nedsættelse af hvileperioden til 8 timer.

2. Ved force majeure 

I helt særlige situationer kan reglerne om hvileperiode og fridøgn dog fraviges, også på andre områder, hvis omstændigheder i form af helt særlig uforudsete begivenheder gør sig gældende, såkaldte force majeure situationer. Du kan læse mere om begrebet force majeure i vores FAQ.

I sådanne tilfælde er der ikke en nedre grænse for hvileperiodens længde, da den kan fraviges i nødvendigt omfang, fordi der netop er tale om helt særlige, uforudsete omstændigheder. Der vil dog være en naturlig grænse for, hvor længe man kan blive ved med at arbejde.

De ansatte skal have kompenserende hvileperioder hurtigst muligt efter det arbejde, hvor fravigelsen er sket. 

Hvis en arbejdsgiver lader sine medarbejdere arbejde i længere perioder med overskridelser af hvileperioden, må arbejdsgiveren undvære sine medarbejdere i tilsvarende periode, så snart det er muligt.

Hvor forholdene helt undtagelsesvist er af en sådan karakter, at der ikke kan ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder, skal der ydes passende beskyttelse. Dette kan ske ved ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller administrative tiltag, herunder pauser og perioder med mindre belastende arbejde.

Det er dbio’s vurdering, at det ikke kan afvises, at den nuværende situation med Corona i Danmark på visse afdelinger kan udgøre en sådan force majeure begivenhed.

Arbejdsgiver kan derfor godt på arbejdspladser, hvor dette gør sig gældende, pålægge dig at arbejde mere end du normalt må. MEN det skal være efter en konkret og individuel vurdering på den enkelte afdeling.

Det er dbio’s opfattelse, at der, i den nuværende situation, ikke kan være tale om Force Majeure generelt for et helt hospital eller region.

Det er arbejdsgivers bevisbyrde, at der er tale om force majeure.

Hvor kan jeg få hjælp?

Du kan læse mere om force majeure på vores FAQ “force majeure” - hvad er det?

Kontakt din TR, hvis du er i tvivl – du finder kontaktoplysningerne på www.dbio.dk/findos

Vedhæftede filer

Oprettet kl. 23-03-2020 11:13 af Toke Hørsted Jensen
Sidst ændret kl. 03-04-2020 11:07 af Helene Højgaard