Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spørgsmål

"Force majeure" - hvad er det.?

Svar

Force majeure er en meget snæver undtagelse til det almindelige aftaleretlige princip
om, at “aftaler skal holdes”.


Begrebet dækker over en helt upåregnelig begivenhed uden for parternes kontrol, der ikke kan afværges, og som (midlertidigt eller permanent) umuliggør opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser. 


Det kan f.eks. være naturkatastrofer, krig, brand m.v. 


Alle muligheder for, at din arbejdsgiver kan efterleve de normale regler/aftaler, der gælder i dit ansættelsesforhold skal derfor være undersøgt. Ligesom det skal være konkret umuligt at efterleve dem. 


Det er ikke nok, at det bare er blevet mere besværligt eller mere omkostningsfyldt for arbejdsgiver. 


Altid en konkret vurdering.!

Det er altid en konkret og individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde om der foreligger force majeure. Og det er den der påberåber sig force majeure, der har bevisbyrden. Det vil sige din arbejdsgiver.


Konsekvensen af force majeure

Foreligger der force majeure kan der dispenseres fra normale regler om f.eks. hviletid og varsler for afholdelse af ferie mv. 


Det er dbios opfattelse, at man på nuværende tidspunkt IKKE kan påberåbe sig force majeure generelt i sundhedsektoren.


Du kan læse mere om force majeure i relation til arbejdstid/hviletid og ferie i vores FAQ.


Hvor får jeg mere hjælp?

Kontakt din TR, hvis din arbejdsgiver henviser til at der er Force majeure. Du finder kontaktoplysningerne på www.dbio.dk/findos​

Vedhæftede filer

Oprettet kl. 22-03-2020 09:04 af Sara Beck Jochumsen
Sidst ændret kl. 22-03-2020 09:04 af Sara Beck Jochumsen