Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

FAQ - ofte stillede spørgsmål - om coronavirus COVID-19

:

Ansættelsesret: Jeg er i en særlig risikogruppe, kan jeg så blive hjemme, hvis jeg føler mig utryg ved at møde på arbejde?

Spørgsmål

Jeg er i en særlig risikogruppe, kan jeg så blive hjemme, hvis jeg føler mig utryg ved at møde på arbejde?

Svar

​Du kan læse mere om forholdsregler for særlige risikogrupper på ww.sst.dk​ og jeg er ​særlig risikogruppe​​

pr. 4. maj 2020 har Sundhedsstyrelsen defineret risikogrupperne som

  • Ældre, særligt ældre over 80 år
  • Personer med svær overvægt
  • Kronisk syg med moderat eller svær sygdom, fx kronisk lungesygdom, hjertekarsygdom, kræftsygdom og diabetes 1 og 2 samt nedsat immunforsvar (medfødt eller på grund af immunhæmmende medicin eller sygdom, som hæmmer immunsystemet, fx AIDS)
  • Gravid (ud fra et forsigtighedsprincip)
  • Personer uden fast bopæl
  • Beboere i plejebolig
  • Barn, der lider af kronisk sygdom (ud fra forsigtighedsprincip)​
Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe per automatik sygemeldes og hjemsendes. 
Ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe bør dog ikke udsættes for oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndtere patienter, der er mistænkt for smitte med corona, eller patienter med bekræftet positiv prøve for. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at ansatte, der varetager funktioner, hvor de med stor sandsynlighed udsættes for smitte, flyttes til anden opgave eller funktion uden oplagt smitteeksponering. Herudover anbefales det generelt at være grundig med hygiejnen.

Særligt om gravide

Sundhedsstyrelsen har den 12.5.20 præciseret de retningslinjer, der gælder for gravide. De retningslinjer, der gælder for alle de særlige risikogrupper, jfr. ovenfor, suppleres for de gravide med følgende:

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektor samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings- pleje eller omsorgsopgaver, fra graviditetsuge 28 omplaceres til andet ikkeborgernært arbejde. 

Såfremt det ikke er muligt at omplacere medarbejderen til andet ikke-borgernært arbejde, f.eks. telefonkonsultationer ol. og hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ift. de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder fraværsmeldes.​

​Du kan læse mere om retningslinjerne her.​


Er du utryg?

Hvis du er utryg, bør du tage kontakt til din læge og drøfte, hvad det er, der gør dig utryg ved at møde på arbejde. Er det lægens vurdering, at der er en konkret risiko omkring din sundhed ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og se, om i kan finde en løsning, der fjerner risikoen – fx ved at arbejde hjemmefra eller blive fjernet fra et arbejdssted, hvor du har meget personkontakt eller noget helt tredje.

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed, så har du ret til at blive hjemme. Men hvis din arbejdsgiver er uenig i denne vurdering, risikerer du, at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde, at du vil blive opsagt eller bortvist. Inden du bliver væk, bør du derfor kontakte din tillidsrepræsentant og din arbejdsmiljørepræsentant.

Sygedagpenge

Folketinget vedtog den 20. maj en ændring af sygedagpengeloven således at medarbejdere der er i øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19, kan få ret til sygedagpenge i en midlertidig periode.

Ordningen gælder både hvis du selv er i øget risiko ved smitte, men også hvis du har pårørende (som du deler husstand med og har en familiemæssig tilknytning til) der er i øget risiko ved smitte.

 Ordningen ophører den 31. august 2020, medmindre man politisk beslutter at forlænge den.


Vedhæftede filer

Oprettet kl. 13-03-2020 10:56 af Sara Beck Jochumsen
Sidst ændret kl. 27-05-2020 12:49 af Sara Beck Jochumsen