Vedtægter

dbio's vedtægter udgør foreningens formelle grundlag og er bestemmende for dbio's samlede virksomhed og aktiviteter.

​Vedtægterne beskriver medlemmernes rettigheder og pligter i forhold til bl.a. medlemskab og kontingent. De beskriver endvidere foreningens formål og politiske struktur.

vedtægter pr 2018-11-21​


 


LinkedIn Email Twitter