Arbejdsmarkedsafdeling

Carl-Christian-Kaspersen.jpg

Carl-Christian Kaspersen, Chefkonsulent

cck@dbio.dk

TLF.: 4422 3238
MOBIL: 2230 2951

 • Overenskomstforhandlinger.
 • Overenskomstspørgsmål.
 • Arbejdstid - tjenestetilrettelæggelse.
 • Grænseaftaler (HK og DSR).

  

Tina-Groth-Andersen.jpg 

Tina Groth-Andersen, POLITISK Konsulent

tga@dbio.dk
TLF.: 4422 3237
MOBIL: 3124 6054

 • Offentlige overenskomstforhandlinger
 • Private overenskomstforhandlinger
 • Arbejdsmarkedspolitik og overenskomststruktur
 • Overenskomstspørgsmål
 • Privatansatte
 • Sekretær for Arbejdsmarkedsudvalget

 

Sara-Beck-Jochumsen.jpg 

Sara Beck Jochumsen, Juridisk konsulent

sbj@dbio.dk

TLF.: 4422 3239
MOBIL: 2986 9415

 • Ansættelse, opsigelser, fratrædelsesordninger.
 • Sygdom relateret til ansættelsesforhold.
 • Orlov.
 • Opsigelse og vilkårsændringer for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter mv.
 • Ferie, barsel. 
 • Private overenskomstforhandlinger og overenskomstspørgsmål.

 


HELENE HØJGAARD, Juridisk KONSULENT og ARBEJDSSKADER
HHO@DBIO.DK
TLF.: 4422 3241 
MOBIL: 2219 3405

 • Arbejdsskader og sociale spørgsmål i forbindelse med arbejdsskader.
 • Opsigelser i arbejdsskadesager og ved sygdom 
 • Overenskomstspørgsmål om MED-rammeaftalen
 • Rådgivning om kontrakter ved udsendelse gennem forsvaret


Tine-Stockholm-Jensen.jpg 

Tine Stockholm Jensen, Sekretær

tsj@dbio.dk
TLF.: 4422 3240 

 • Sekretær for formand Martina Jürs, forhandlingschef

      Joy Strunck og arbejdsmarkedsafdelingen.

 • Ferie og barsels spørgsmål.
 • Rådgivning om kontraktansættelse
 • Praksisbioanalytikerer mv.
 

Toke Hørsted Jensen

THJ@DBIO.DK
TLF.: 4422 3243
MOBIL.: 2267 5291

 • Overenskomstforhandlinger
 • Overenskomstspørgsmål
 • Arbejdstid
 • Beregninger
 • Data, Analyser mv. 
LinkedIn Email Twitter