Medlemsundersøgelse 2012

"Blandt Danmarks bedste fagforeninger". Sådan lyder resultatet af Danske Bioanalytikeres omfattende medlemsundersøgelse fra starten af 2012.

I en stor medlemsundersøgelse scorer Danske Bioanalytikere næsthøjest, når det gælder medlemmernes tilfredshed, sammenlignet med andre fagforeninger.

 

Medlemmerne er især tilfredse med den rådgivning, de får af organisationens tillidsrepræsentanter, regionsformænd og sekretariat.
LinkedIn Email Twitter