Organisatorisk Udvalg

Udvalget arbejder for at dbio's tillidsvalgte altid har optimale vilkår, når de udøver deres funktion som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, så de kan medvirke til at bioanalytikerne - i alle forhold - har størst mulig indflydelse på deres egen hverdag.

Det sker blandt andet gennem arbejdsmiljøuddannelsen og grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter samt på Årskurser og temadage. Fælles for uddannelsestilbuddene er, at de forholder sig til de krav og forventninger der er til de tillidsvalgte, og samtidig løbende tilpasses og videreudvikles i overensstemmelse med de tillidsvalgtes ønsker til aktuelle og relevante uddannelser.

​​​ ​​​

 

 Medlemmer af organisatorisk udvalg

 
Bettina Holm Davids
Bioanalytiker
Kl. Biokemisk afd., Dansk Gigthospital

Bitten Kaanbjerg Kristensen
Næstformand
Forretningsudvalget,
Danske Bioanalytikere

Charlotte Hejlesen
Bioanalytiker
Blodprøver og Biokemi,
Aarhus Universitetshospital, SKS

Christina Jensen
Bioanalytiker
Kl. Biokemisk afd.,
Sjællands Universitetshospital, Køge

Holger Dahl Greisen
Bioanalytiker
Kl. Immunologisk afd.,
Sjællands Universitetshospital,
Roskilde

Katja Wienmann Bramm
Næstformand
Forretningsudvalget,
Danske Bioanalytikere

Kristine Reedtz Morris
Laborant
Kl. Biokemisk afd., Rigshospitalet

Laila Marian Kjær Jørgensen
Bioanalytiker
Endokrinologisk laboratorium,
Aalborg Universitetshospital

Louise Hjortsø Oldenburg
Bioanalytiker
Biokemisk Afdeling, Nyborg,
Ouh Svendborg Sygehus

Merete Dahl Kjeldgaard
Regionsformand
dbio-Nordjylland, Danske Bioanalytikere

LinkedIn Email Twitter